main image

2014 m. LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ ŠACHMATŲ ČEMPIONATO PUSFINALIO NUOSTATAI

                   I. Tikslas ir uždaviniai

                  1. Populiarinti ir visapusiškai ugdyti šachmatų žaidimą, skatinti reguliariai treniruotis.

                  2. Siekti aukštesnio šachmatininkų meistriškumo.

                  3. Išaiškinti pajėgiausius šachmatininkus.

 

                  II. Vieta ir laikas

                  2014 m. vasario 14 – 16 d. Vilniuje.

 

                  III. Dalyviai ir vykdymo tvarka             

                  Lietuvos aklųjų ir silpnaregių šachmatų čempionato pusfinalyje gali dalyvauti Lietuvos Respublikos piliečiai vyrai ir moterys, turintys regėjimo negalią, kurių regėjimo aštrumas ne geresnis nei 0,1, arba darbingumo lygis ne didesnis nei 40 procentų, moksleiviai iki 18 metų, kuriems yra nustatytas vidutinis neįgalumo lygis.

Čempionatas vykdomas šveicariška sistema 7 turais. Burtai traukiami kompiuterio pagalba. Žaidžia 36 sportininkai: po 3 sportininkus iš kiekvieno sporto klubo (9 sporto klubai); 7 sportininkai, kuriems vietas iškovoja 7 pajėgiausi praėjusių metų vyrų šachmatų čempionato finalo dalyviai (kiekvienas po 1 vietą) ir 2 moterys, kurioms vietas iškovoja 2 pajėgiausios praėjusių metų moterų šachmatų čempionato finalo dalyvės (kiekviena po 1 vietą).

Jeigu čempionate dalyvauti susirenka neporinis dalyvių skaičius, tai čempionato šeimininkai gali paskirti vieną dalyvį, kad būtų porinis dalyvių skaičius.

Čempionate gali dalyvauti ir daugiau sporto klubų narių, negu nustatyta kvotomis, tačiau sporto klubai privalo pranešti federacijai apie planuojamus deleguoti papildomus savo sportininkus ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki čempionato pradžios, apmokėti šių savo dalyvių apgyvendinimo (vietas apgyvendinimui susiranda patys) ir maitinimo išlaidas bei pasirūpinti reikalingu inventoriumi.

                  Laiko kontrolė – 1 val. iki partijos pabaigos, pridedant po 10 sekundžių po kiekvieno padaryto ėjimo. Nors vienam žaidėjui reikalaujant žaidimas vyksta prie dviejų lentų, tačiau reikalaujantysis turi turėti savo papildomą šachmatų lentą su figūromis. Partijų užrašai neprivalomi.

Likus 15 minučių iki pirmojo turo pradžios ir neturint jokios informacijos apie kurio nors sportininko dalyvavimą varžybose, jis išbraukiamas iš sąrašų ir į čempionatą nebepriimamas.

Daugiau nei 15 minučių į partijos pradžią pavėlavusiam sportininkui užskaitomas pralaimėjimas.

 

                  IV. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas

                                    1. Didesnį surinktų taškų skaičių.

                                    2. Bucholco koeficientą atmetus blogiausią ir geriausią rezultatą.

                                    3. Bucholco koeficientą.

                                    4. Progresyvinį koeficientą.

                                    5. Didesnį pergalių skaičių.

                                    6. Tarpusavio susitikimą

 

                  Į vyrų čempionato finalą patenka 8 pirmąsias vietas iškovoję sportininkai bei 2 sportininkai federacijos Vykdomojo komiteto nutarimu.

Į moterų čempionato finalą patenka 6 sportininkės: 4 pirmąsias vietas iškovojusios sportininkės ir 2 sportininkės federacijos Vykdomojo komiteto nutarimu.

Jaunimo čempionate vietas issikovoja 4 sportininkai, iškovoję keturias pirmąsias vietas ir kiti sportininkai federacijos Vykdomojo komiteto nutarimu.

Jeigu federacijos Vykdomasis komitetas nesvarsto, kam atiteks jo kompetencijai priklausančios vietos, tai jos suteikiamos tolimesnes vietas pusfinalyje užėmusiems sportininkams (atitinkamai vyrų, moterų ir jaunimo tarpe).

 

Geriausiai pasirodę šachmatininkai (vyrai, moterys, jaunimas), esant galimybei, gali būti apdovanoti asmeninėmis dovanomis.              

 

                  V. Dokumentai               

                  Sporto klubai privalo pateikti federacijai paraiškas su deleguojamų sportininkų sąrašu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki čempionato pradžios. Šachmatininkai, atvykę į varžybas, pateikia organizatoriams regėjimo neįgalumo pažymą ir asmenį liudijantį dokumentą.

 

                  VI. Finansavimas

                  Šachmatų čempionato pusfinalio organizavimo ir vykdymo išlaidas apmoka federacija.

                  Kelionės išlaidas apmoka sportininkus siunčianti organizacija.

Visos teisės saugomos © 2023 www.lasfinfo.lt