main image

2014 m. LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ BRAZILIŠKŲ ŠAŠKIŲ ČEMPIONATO PUSFINALIO NUOSTATAI

                  I. Tikslas ir uždaviniai

                  1. Populiarinti ir visapusiškai ugdyti šaškių žaidimą, skatinti reguliariai treniruotis.

                  2. Siekti aukštesnio šaškininkų meistriškumo.

                  3. Išaiškinti pajėgiausius šaškininkus.

 

                  II. Vieta ir laikas

                  2014 m. balandžio 5 – 6 d. Panevėžyje.

 

                  III. Dalyviai ir vykdymo tvarka

        Lietuvos aklųjų ir silpnaregių greitųjų braziliškų šaškių čempionate gali dalyvauti Lietuvos Respublikos piliečiai vyrai ir moterys, turintys regėjimo negalią, kurių regėjimo aštrumas ne geresnis nei 0,1 arba darbingumo lygis ne didesnis nei 40 procentų, moksleiviai iki 18 metų, kuriems yra nustatytas vidutinis neįgalumo lygis.

Iš viso dalyvauja 36 sportininkai: po 3 sportininkus iš kiekvieno sporto klubo (9 sporto klubai); 7 sportininkai, kuriems vietas iškovoja 7 pajėgiausi praėjusių metų vyrų braziliškų šaškių čempionato finalo dalyviai (kiekvienas po 1 vietą) ir 2 moterys, kurioms vietas iškovoja 2 pajėgiausios praėjusių metų moterų braziliškų šaškių čempionato finalo dalyvės (kiekviena po 1 vietą).

Jeigu čempionate dalyvauti susirenka neporinis dalyvių skaičius, tai čempionato šeimininkai gali paskirti vieną dalyvį, kad būtų porinis dalyvių skaičius.

Į čempionatą gali būti kviečiami ir užsienio sportininkai.

                  Čempionatas vykdomas šveicariška sistema – 7 turais, jeigu jame dalyvauja ne daugiau kaip 30 sportininkų. Jeigu dalyvauja daugiau nei 30 sportininkų, čempionatas vykdomas šveicariška sistema – 9 turais. Burtai traukiami kompiuterio pagalba. Čempionatas vykdomas vadovaujantis galiojančiu šaškių kodeksu. Kiekvienam žaidėjui vienai partijai skiriama 30 minučių iki partijos pabaigos. Visiems B1 grupės sportininkams papildomai skiriama 5 minutės. Partijų užrašai neprivalomi.

Likus 15 minučių iki pirmojo turo pradžios ir neturint jokios informacijos apie kurio nors sportininko dalyvavimą varžybose, jis išbraukiamas iš sąrašų ir į čempionatą nebepriimamas.

Daugiau nei 15 minučių į partijos pradžią pavėlavusiam sportininkui užskaitomas pralaimėjimas.

Braziliškų šaškių čempionato pusfinalyje gali dalyvauti ir daugiau sporto klubų narių, negu nustatyta kvotomis, tačiau sporto klubai privalo pranešti federacijai apie planuojamus deleguoti papildomus savo sportininkus (prieš 5 dienas iki čempionato pradžios), apmokėti šių savo dalyvių apgyvendinimo (vietas apgyvendinimui susiranda patys) ir maitinimo išlaidas bei pasirūpinti reikalingu inventoriumi.

 

                  IV. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas

 

                  Užimtos vietos nustatomos pagal:

                                    1. Didesnį surinktų taškų skaičių.

                                    2. Bucholco koeficientą atmetus blogiausią ir geriausią rezultatą.

                                    3. Bucholco koeficientą.

                                    4. Didesnį pergalių skaičių.

                                    5. Tarpusavio susitikimą.

                                                     

Į vyrų čempionato finalą patenka 8 pirmąsias vietas iškovoję sportininkai bei 2 sportininkai federacijos Vykdomojo komiteto nutarimu.

Į moterų čempionato finalą patenka 6 sportininkės: 4 pirmąsias vietas iškovojusios sportininkės ir 2 sportininkės federacijos Vykdomojo komiteto nutarimu.

Jeigu federacijos Vykdomasis komitetas nesvarsto, kam atiteks jo kompetencijai priklausančios vietos, tai jos suteikiamos tolimesnes vietas pusfinalyje užėmusiems sportininkams (atitinkamai vyrų ir moterų tarpe).

 

Geriausiai pasirodę šaškininkai (vyrai, moterys), esant galimybei, gali būti apdovanoti asmeninėmis dovanomis.

                 

V. Dokumentai

                  Sporto klubai privalo pateikti federacijai paraiškas su deleguojamų sportininkų sąrašu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki čempionato pradžios. Šaškininkai, atvykę į varžybas, pateikia organizatoriams pažymą apie regėjimo negalią ir asmenį liudijantį dokumentą.

 

                  VI. Finansavimas

                  Braziliškų šaškių čempionato pusfinalio organizavimo ir vykdymo išlaidas apmoka federacija.

                  Kelionės išlaidas apmoka sportininkus siunčianti organizacija.

Visos teisės saugomos © 2023 www.lasfinfo.lt