main image

2014 m. LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ INDIVIDUALAUS MOTERŲ ŠOUDAUNO ČEMPIONATO NUOSTATAI

         I. Tikslas ir uždaviniai

 

  1. 1.Populiarinti šoudauną tarp regėjimo negalią turinčių moterų.
  2. 2.Išaiškinti geriausias sportininkes, žaidžiančias šoudauną, iš kurių geriausios bus pakviestos į nacionalinę rinktinę.
  3. 3.Sudaryti sąlygas sporto klubų sportininkėms motyvuotai dalyvauti LAS individualiajame moterų šoudauno čempionate, siekiant kelti meistriškumą.
  4. 4.Geriau pasiruošti tarptautinėms šoudauno varžyboms.

 

        II. Vieta ir laikas

 

2014 m. balandžio 12 – 13 d. Vilniuje.

 

        III. Dalyvės ir vykdymo tvarka

 

        Lietuvos aklųjų ir silpnaregių individualiame moterų šoudauno čempionate gali dalyvauti Lietuvos Respublikos pilietės, moterys, turinčios regėjimo negalią, kurių regėjimo aštrumas ne geresnis nei 0,1 arba darbingumo lygis ne didesnis nei 40 procentų, bei moksleivės iki 18 metų, kurioms yra nustatytas lengvas, vidutinis arba sunkus neįgalumo lygis.

LAS individualiame moterų šoudauno čempionate už pergalę sužaidus du setus (2:0), laimėtojai skiriami 4 taškai, o pralaimėjusiai – 0 taškų. Pasiekus pergalę sužaidus 3 setus (2:1), laimėtojai skiriami 3 taškai, o pralaimėjusiai – 1 taškas.

        LAS individualiame moterų šoudauno čempionate dalyvauja 12 sportininkių: 3 aukščiausias vietas praėjusių metų čempionate iškovojusios sportininkės, bei po vieną sportininkę iš kiekvieno sporto klubo (9 sportininkės).

Jei sportininkė, užėmusi I – III vietą praėjusių metų čempionate, atsisako dalyvauti šių metų čempionate, vietoje jos kviečiama dalyvauti žemesnę vietą užėmusi sportininkė.

        Į LAS individualų moterų šoudauno čempionatą neatvykus dalyvauti kurio nors sporto klubo atstovei, jos vietą gali užimti čempionatą rengiančio sporto klubo atstovė.

Jei į čempionatą neatvyksta daugiau kaip viena sportininkė, tai laisvas vietas užima po vieną sportininkę iš klubų pagal praėjusių metų čempionato rezultatus, pradedant nuo pirmos vietos.

        LAS individualus moterų šoudauno čempionatas vykdomas mišria varžybų sistema keliais etapais. Pirmiausiai sportininkės suskirstomos į A, B, C ir D pogrupius po tris sportininkes.

        A1 – pirmąją vietą praėjusių metų čempionate iškovojusi sportininkė;

        B1 – antrąją vietą praėjusių metų čempionate iškovojusi sportininkė;

        C1 – trečiąją vietą praėjusių metų čempionate iškovojusi sportininkė;

        D1 – ketvirtąją vietą praėjusių metų čempionate iškovojusi sportininkė.

 

                                            A                                  B                                  C                                 D              

                                            1.                                 1.                                 1.                                 1.

                                            2.                                 2.                                 2.                                 2.              

                                            3.                                 3.                                 3.                                 3

 

        Likusios sporto klubų deleguotos 8 sportininkės atvykusios į čempionatą traukia burtus (burtai traukiami abėcėlės tvarka), kurie nurodo kuriame pogrupyje ir kurioje vietoje bus įrašyta sportininkės pavardė. Pirmenybė traukti burtus suteikiama tų sporto klubų narėms, kurių atstovės jau yra patekusios pagal praėjusių metų čempionato rezultatus (burtai traukiami eliminavus pogrupį (-ius), kuriame (-iuose) jau yra to paties klubo sportininkė (-ės)).

Jei į čempionatą atvyksta mažiau nei 9 sportininkės, traukiant burtus eliminuojami A3, B3, C3 ir D3 pasirinkimai.

        Pirmame etape sportininkės žaidžia pogrupiuose vieno rato sistema. Pasibaigus pirmo rato susitikimams, pirmas dvi vietas pogrupiuose iškovojusios sportininkės patenka į E ir F pogrupius, o trečiąsias vietas užėmusios sportininkės – į G pogrupį. Suskirsčius sportininkes į pogrupius pirmo etapo iškovoti taškai anuliuojasi.

 

                                                              E                                  F                                                                        G              

                                                              A1                               B1                                                                        A3

                                                              D1                               C1                                                                        B3

                                                              B2                               A2                                                                        C3

                                                              C2                               D2                                                                        D3

 

        E ir F pogrupių sportininkės kovoja dėl 1 – 8 vietų, o sportininkės G pogrupyje dėl 9 – 12 vietų.

        Antrame etape E, F ir G pogrupių sportininkės žaidžia vieno rato sistema.

        Sužaidus antrojo etapo vieno rato sistemos susitikimus G pogrupyje, pagal antrame etape surinktus taškus išaiškinamos 9 – 12 vietas užėmusios sportininkės.

        Sužaidus antrojo etapo vieno rato sistemos susitikimus E ir F pogrupiuose, nustatomos užimtos vietos pogrupiuose. Pirmas – antras vietas užėmusios sportininkės (E1, E2, F1, F2) tęsia kovas dėl I – IV vietų, o trečias – ketvirtas vietas užėmusios sportininkės ( E3, E4, F3, F4) – dėl V – VIII vietų.

 

                                                                                E                                  F               

                                                                                1                                  1

                                                                                2                                  2

                                                                                3                                  3

                                                                                4                                  4

 

        Trečiame etape sportininkės suskirstomos poromis, kurios tarpusavyje sužaidžia vieną susitikimą (2 arba 3 setai). Porų E1–F2 ir E2–F1 susitikimų nugalėtojos kovoja dėl aukso medalio, o pralaimėjusios – dėl bronzos medalio.

        Porų E3-F4 ir E4-F3 susitikimų nugalėtojos kovoja dėl V-osios vietos, o pralaimėjusios – dėl VII-osios vietos.

Varžybose vadovaujamasi galiojančiomis IBSA šoudauno taisyklėmis.                

 

        IV. Nugalėtojų išaiškinimas ir apdovanojimas

 

        Pogrupių nugalėtojos nustatomos pagal didesnį surinktų taškų skaičių. Jeigu dvi sportininkės surenka vienodą taškų skaičių, tai pirmenybė teikiama sportininkei, kuri pasiekė pergalę tarpusavio susitikime.

Jeigu daugiau kaip dvi sportininkės surenka vienodą taškų skaičių, tai pirmenybė teikiama sportininkei, kuri pasiekė daugiau pergalių tarpusavio susitikimuose. Jeigu pergalių skaičius yra vienodas, tai pirmenybė teikiama sportininkei, kurios tarpusavio įmuštų ir praleistų įvarčių santykis yra geresnis. Jeigu tai nugalėtojos neišaiškina, tai pirmenybė teikiama sportininkei, kurios bendras įmuštų ir praleistų įvarčių santykis yra geresnis. Jeigu ir šie rodikliai yra vienodi, tai (esant būtinybei išsiaiškinti vietas) skiriamas papildomas vieno seto susitikimas.

        Vietos išaiškinamos taip: dėl pirmosios vietos čempionate susitinka E1-F2 ir E2-F1 porų nugalėtojos, o pralaimėjusios žaidžia dėl III-iosios vietos. Analogiškai vykdomi susitikimai dėl V – VIII vietų tarp E3-F4 ir E4-F3 porų laimėtojų ir pralaimėjusiųjų. 9 – 12 vietas užėmusios sportininkės nustatomos pagal G pogrupio rato sistemos susitikimų rezultatus.

        Dalyvės, LAS individualiame moterų šoudauno čempionate iškovojusios I, II, III vietas, apdovanojamos atitinkamo laipsnio medaliais. Čempionė, esant galimybei, apdovanojama asmeniniu prizu.

 

V. Dokumentai

 

        Sporto klubo vadovai pateikia federacijai paraišką ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki varžybų pradžios. Sportininkės, atvykusios į varžybas, pateikia organizatoriams pažymą apie regėjimo negalią ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

        VI. Finansavimas

 

        Čempionato organizavimo ir vykdymo išlaidas apmoka federacija.

        Kelionės išlaidas apmoka sportininkes siunčianti organizacija.

 

Visos teisės saugomos © 2023 www.lasfinfo.lt