main image

2014 m. LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ INDIVIDUALAUS PLAUKIMO ČEMPIONATO NUOSTATAI

PATVIRTINTA

Lietuvos aklųjų sporto federacijos vykdomojo komiteto

2014 04 02

protokolu Nr. 2

 

                  I. Tikslas ir uždaviniai

                  1. Populiarinti ir visapusiškai ugdyti plaukimo sportą tarp žmonių su regėjimo negalia, skatinti reguliariai treniruotis.

                  2. Gerinti sportinius rezultatus, kelti sportininkų meistriškumą.

              3. Išaiškinti pajėgiausius plaukikus ir sudaryti federacijos rinktinę.

 

                  II. Vieta ir laikas

                  2014 m. kovo 22 d. Kaune.

 

                  III. Dalyviai

                  Plaukimo čempionate gali dalyvauti Lietuvos Respublikos piliečiai vyrai ir moterys, turintys regėjimo negalią, kurių regėjimo aštrumas ne geresnis nei 0,1 arba darbingumo lygis ne didesnis nei 40 procentų, moksleiviai iki 18 metų, kuriems yra nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, ir kurie yra pasiruošę įvykdyti nustatytus kontrolinius normatyvus nors vienoje čempionato programos rungtyje. Kontrolinių normatyvų vykdyti nebūtina šiems dalyviams: veteranams vyrams nuo 40 metų ir veteranėms moterims nuo 35 metų bei B1 grupės dalyviams. Sporto klubai gali deleguoti dalyvauti čempionate savo klubo narius, kurie neįvykdo kontrolinių normatyvų, tačiau šiems sportininkams dalyvavimo (maitinimo) išlaidas apmoka deleguojanti organizacija.

                  Į čempionatą gali būti pakviesti užsienio šalių sportininkai.

                  Visi čempionato dalyviai startuoja kartu. B1 grupės dalyviams teikiama pirmenybė startuoti vidiniais baseino takeliais.

B1 dalyviai plaukia su nepermatomais akiniais.

                  Apie tikslų dalyvių skaičių sporto klubų vadovai praneša federacijai ir organizatoriams likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki čempionato.

 

                  IV. Programa

 

                  Vyrai         B 2/3                                             Moterys B 2/3

 

                  1. 50 m l/st + (V)                         1. 50 m l/st + (V)       

                  2. 100 m. l/st                               2. 100 m l/st                

                  3. 400 m l/st                                3. 50 m nugara + (V) 

                  4. 50 m nugara + (V)                   4. 100 m nugara        

                  5. 100 m nugara                          5. 50 m krūtine + (V) 

                  6. 50 m krūtine + (V)                   6. 100 m krūtine         

        7. 100 m krūtine                          7. 50 m peteliške      

                  8. 200 m krūtine                          

                  9. 200 m kompl. pl.                         

                 10. 50 m peteliške   

 

Paaiškinimas: (V) – veteranai

                  B1 grupės dalyvių rezultatams taikomas koeficientas 0,93. Jį pritaikius paskirstomos vietos bendroje įskaitoje. Veteranams (ėms), plaukiantiems 50 m l/s, 50 m krūtine ir 50 m nugara, papildomai taikomi amžiaus koeficientai pagal kuriuos išaiškinamos vietos veteranų grupėje. Į protokolą įrašomi tikrieji laikai bei rezultatai pritaikius B1 grupės ir amžiaus koeficientus.

 

                  V. Apdovanojimas

                  Dalyviai, iškovoję atskirose rungtyse pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas, apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais. 50 m l/s, krūtine ir nugara plaukiantys sportininkai (ės) veteranai (ės) iškovoję prizines vietas papildomai apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais.

                  Dalyviai, bet kurioje rungtyje pasiekę Lietuvos aklųjų ir silpnaregių rekordą (išskyrus veteranų grupes) ir rezultatas yra ne žemesnis nei paskutinių parolimpinių žaidynių A normatyvas, jie papildomai apdovanojami 100 litų piniginiu prizu. Rekordai fiksuojami atskirai B1 ir B2/3 grupėse. (Žr. rekordų nuostatus)

 

                  VI. Dokumentai

                  Sporto klubo vadovai pateikia federacijai paraišką ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki čempionato pradžios, nurodydami dalyvių preliminarius rezultatus. Atvykę į varžybas pateikia paraišką su gydytojo viza bei asmenis liudijančius dokumentus.

 

                  VII. Finansavimas

                  Plaukimo čempionato organizavimo ir vykdymo išlaidas apmoka federacija. Kelionės išlaidas apmoka sporto klubai.

Visos teisės saugomos © 2024 www.lasfinfo.lt