main image

2014 m. LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ INDIVIDUALAUS VYRŲ ŠOUDAUNO ČEMPIONATO NUOSTATAI

      I. Tikslas ir uždaviniai

 

  1. 1.Populiarinti šoudauną tarp regėjimo negalią turinčių vyrų.
  2. 2.Išaiškinti geriausius sportininkus, žaidžiančius šoudauną, iš kurių geriausi bus pakviesti į nacionalinę rinktinę.
  3. 3.Sudaryti sąlygas sporto klubų sportininkams motyvuotai dalyvauti LAS individualiajame vyrų šoudauno čempionate, siekiant kelti meistriškumą.
  4. 4.Geriau pasiruošti tarptautinėms šoudauno varžyboms.

 

        II. Vieta ir laikas

 

2014 m. gegužės 10 – 11 d. Vilniuje.

 

        III. Dalyviai ir vykdymo tvarka

 

        Lietuvos aklųjų ir silpnaregių individualiame vyrų šoudauno čempionate gali dalyvauti Lietuvos Respublikos piliečiai vyrai, turintys regėjimo negalią, kurių regėjimo aštrumas ne geresnis nei 0,1 arba darbingumo lygis ne didesnis nei 40 procentų, bei moksleiviai iki 18 metų, kuriems yra nustatytas lengvas, vidutinis arba sunkus neįgalumo lygis.

        LAS individualiame vyrų šoudauno čempionate dalyvauja 16 sportininkų: 7 aukščiausias vietas praėjusių metų čempionate iškovoję sportininkai, bei po vieną sportininką iš kiekvieno sporto klubo (9 sportininkai).

Jei sportininkas, užėmęs I – VII vietas praėjusių metų čempionate, atsisako dalyvauti šių metų LAS individualiame vyrų šoudauno čempionate, vietoje jo kviečiamas dalyvauti žemesnę vietą užėmęs sportininkas.

        Į LAS šoudauno čempionatą neatvykus dalyvauti kurio nors sporto klubo atstovui, jo vietą gali užimti čempionatą rengiančio sporto klubo atstovas.

Jei į čempionatą neatvyksta daugiau kaip vienas sportininkas, tai laisvas vietas užima po vieną sportininką iš klubų pagal praėjusių metų čempionato rezultatus, pradedant nuo pirmos vietos.

        LAS individualus vyrų šoudauno čempionatas vykdomas mišria varžybų sistema keliais etapais. Pirmiausiai sportininkai suskirstomi į A, B, C ir D pogrupius po keturis sportininkus.

        A1 – pirmąją vietą praėjusių metų čempionate iškovojęs sportininkas;

        B1 – antrąją vietą praėjusių metų čempionate iškovojęs sportininkas;

        C1 – trečiąją vietą praėjusių metų čempionate iškovojęs sportininkas;

        D1 – ketvirtąją vietą praėjusių metų čempionate iškovojęs sportininkas.

 

                                            A                                  B                                  C                                 D              

                                            1.                                 1.                                 1.                                 1.

                                            2.                                 2.                                 2.                                 2.              

                                            3.                                 3.                                 3.                                 3

                                            4.                                 4.                                 4.                                 4.

 

        Likusieji sportininkai (ne daugiau kaip 12 sportininkų) atvykę į čempionatą traukia burtus (burtai traukiami abėcėlės tvarka), kurie nurodo kuriame pogrupyje ir kurioje vietoje bus įrašyta sportininko pavardė. Pirmenybė traukti burtus suteikiama tų sporto klubų nariams, kurių atstovai jau yra patekę pagal praėjusių metų čempionato rezultatus (burtai traukiami eliminavus pogrupį (-ius), kuriame (-iuose) jau yra to paties klubo sportininkas (-ai)).

Jei į čempionatą atvyksta mažiau nei 13 sportininkų, traukiant burtus eliminuojami A4, B4, C4 ir D4 pasirinkimai.

 

I ETAPAS

 

        Pirmame etape sportininkai žaidžia pogrupiuose vieno rato sistema. Pasibaigus pirmo rato susitikimams pirmas tris vietas pogrupiuose iškovoję sportininkai patenka į E ir F pogrupius, o ketvirtąsias vietas užėmę sportininkai – į G pogrupį.

Sportininkų, patekusių į E ir F pogrupius, pirmo etapo taškai bei įmuštų bei praleistų įvarčių santykis perkeliami į antro etapo varžybų lentelę. E ir F pogrupių susitikimus sportininkai pradeda jau turėdami tam tikrą taškų, iškovotų pirmame etape, skaičių, (A, B, C, D pogrupių susitikimuose).

Sportininkų, patekusių į G pogrupį, pirmo etapo iškovoti taškai anuliuojami.

                  E                      F                                       G              

                                                              A1                               B1                                                                        A4

                                                              A2                               B2                                                                        B4

                                                              A3                               B3                                                                        C4

                                                              D1                               C1                                                                        D4

                                                              D2                               C2

                                                              D3                               C3

 

 

II ETAPAS

 

Antro etapo varžybose dalyvauja 12 sportininkų iš E ir F pogrupių. Remiantis pirmo etapo rezultatais, kiekvienam sportininkui priskiriama nauja pogrupio raidė (E arba F) ir skaičius (1 – 6), kuris nurodo vietą pogrupyje.

                  E                                                    F                                 

                          E1 – I vieta A pogrupyje                                                   F1 – I vieta B pogrupyje

                          E2 – II vieta A pogrupyje                                                  F2 – II vieta B pogrupyje

                          E3 – III vieta A pogrupyje                                                 F3 – III vieta B pogrupyje

                          E4 – I vieta D pogrupyje                                                  F4 – I vieta C pogrupyje

                          E5 – II vieta D pogrupyje                                                 F5 – II vieta C pogrupyje

                          E6 – III vieta D pogrupyje                                                F6 – III vieta C pogrupyje

 

Kiekvienas E ir F pogrupių sportininkas sužaidžia tris susitikimus savo pogrupyje su tais sportininkais, su kuriais nebuvo žaidęs pirmame etape.

 

                  E                                                  F                                 

E1 žaidžia su E4, E5 ir E6.                          F1 žaidžia su F4, F5 ir F6.

E2 žaidžia su E4, E5 ir E6.                          F2 žaidžia su F4, F5 ir F6.

E3 žaidžia su E4, E5 ir E6.                          F3 žaidžia su F4, F5 ir F6.

 

        Sužaidus antrojo etapo susitikimus, nustatomos užimtos sportininkų vietos E ir F pogrupiuose. Pirmą – antrą vietas užėmę sportininkai (E1, E2, F1, F2) tęsia kovą dėl I – IV vietų, o trečią – šeštą vietas užėmę sportininkai (E3, E4, E5, E6, F3, F4, F5, F6) – dėl V – XII vietų.

 

III ETAPAS

 

Remiantis pirmo ir antro etapų rezultatais sudaroma lentelė, kuria vadovaujantis bus sudaromos žaidėjų poros, tęsiančios kovas dėl I – XII vietų.

 

                                                              E                                                    F               

                                                              E1 v.                                              F1 v.         

                                                              E2 v.                                              F2 v.

                                                              E3 v.                                              F3 v.

                                                              E4 v.                                              F4 v.

                                                              E5 v.                                              F5 v.

                                                              E6 v.                                              F6 v.

 

Trečio etapo varžybos E ir F pogrupiuose vykdomos atkrintamųjų varžybų principu. Dėl XI – XII vietų žaidžia E6v. Ir F6v žaidėjai. Dėl IX – X vietų žaidžia E5v. Ir F5v. žaidėjai. Dėl VII – VIII vietų žaidžia E4v. Ir F4v. žaidėjai. Dėl V – Vi vietų žaidžia E3v. Ir F3v. žaidėjai. Dėl I – IV vietų kovoja E1v, E2v, F1v, ir F2v. žaidėjai. Visų pirma formuojamos pusfinalių poros. E1v. žaidžia su F2v, o F1v. su E2v. Šių porų nugalėtojai susitinka finale, o pralaimėjusieji kovoja dėl III – IV vietų.

G pogrupio susitikimai, kur kovojama dėl XIII – XVI vietų, taip pat vykdomi atkrintamųjų varžybų principu. G1 žaidžia su G4, o G2 su G3. Šių porų nugalėtojai kovoja dėl XIII – XIV vietų, o pralaimėjusieji – dėl XV – XVI vietų.

Jei G pogrupyje yra mažiau nei keturi sportininkai, tuomet visi G pogrupio susitikimai organizuojami remiantis vieno rato sistema ir pagal surinktus G pogrupyje taškus išsiaiškinama sportininko galutinė iškovota vieta.

 

        IV. Nugalėtojų išaiškinimas ir apdovanojimas

 

LAS individualiame vyrų šoudauno čempionate už pergalę, sužaidus du setus (2:0), laimėtojui skiriami 4 taškai, o pralaimėjusiajam – 0 taškų. Pasiekus pergalę, sužaidus 3 setus (2:1), laimėtojui skiriami 3 taškai, o pralaimėjusiąjąm – 1 taškas.      

LAS individualiame vyrų šoudauno čempionate vadovaujamasi galiojančiomis IBSA šoudauno taisyklėmis.

Pogrupių nugalėtojai nustatomi pagal didesnį surinktų taškų skaičių. Jeigu du sportininkai surenka vienodą taškų skaičių, tai pirmenybė teikiama sportininkui, kuris pasiekė pergalę tarpusavio susitikime.

Jeigu daugiau kaip du sportininkai surenka vienodą taškų skaičių, tai pirmenybė teikiama sportininkui, kuris pasiekė daugiau pergalių tarpusavio susitikimuose. Jeigu pergalių skaičius yra vienodas, tai pirmenybė teikiama sportininkui, kurio tarpusavio įmuštų ir praleistų įvarčių santykis yra geresnis. Jeigu tai nugalėtojo neišaiškina, tai pirmenybė teikiama sportininkui, kurio bendras įmuštų ir praleistų įvarčių santykis yra geresnis. Jeigu ir šie rodikliai yra vienodi, tai (esant būtinybei išsiaiškinti vietas) skiriamas papildomas vieno seto susitikimas.

Trečiame etape iškovoti taškai neskaičiuojami (išskyrus G pogrupį, jei jame yra mažiau kaip keturi sportininkai. Tuomet G pogrupyje varžybos organizuojamos remiantis vieno rato sistema). Susitikimai vykdomi atkrintamųjų varžybų principu (nustatomas laimėtojas ir pralaimėtojas). Nugalėtoju skelbiamas tas sportininkas, kuris laimėjo sudarytos poros susitikimą.

        Dalyviai, čempionate iškovoję I, II, III vietas, apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais. Čempionato prizininkai, esant galimybei, apdovanojami asmeninėmis dovanomis.

 

V. Dokumentai

 

        Sporto klubo vadovai pateikia federacijai paraišką ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki varžybų pradžios. Sportininkai, atvykę į varžybas, pateikia organizatoriams pažymą apie regėjimo negalią ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

        VI. Finansavimas

        Čempionato organizavimo ir vykdymo išlaidas apmoka federacija.

        Kelionės išlaidas apmoka sportininkus siunčianti organizacija.

        VI. Finansavimas

 

        Čempionato organizavimo ir vykdymo išlaidas apmoka federacija.

        Kelionės išlaidas apmoka sportininkes siunčianti organizacija.

Visos teisės saugomos © 2024 www.lasfinfo.lt