main image

2014 m. LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ KOMANDINIO PLAUKIMO ČEMPIONATO NUOSTATAI

PATVIRTINTA

Lietuvos aklųjų sporto federacijos vykdomojo komiteto

2014 04 02

protokolu Nr. 2

 

                  I. Tikslas ir uždaviniai

 

                  1. Populiarinti ir visapusiškai ugdyti plaukimo sportą tarp žmonių su regėjimo negalia, skatinti reguliariai treniruotis.

                  2. Gerinti sportinius rezultatus, kelti plaukikų meistriškumą.

                  3. Išaiškinti pajėgiausius plaukikus ir sudaryti LASF rinktinę.

 

                  II. Vieta ir laikas

 

                  2014 m. lapkričio 15 d. Vilniuje.

                  III. Dalyviai

 

                  Plaukimo čempionate gali dalyvauti Lietuvos Respublikos piliečiai vyrai ir moterys, turintys regėjimo negalią, kurių regėjimo aštrumas ne geresnis nei 0,1 arba darbingumo lygis ne didesnis nei 40 procentų, moksleiviai iki 18 metų, kuriems yra nustatytas vidutinis neįgalumo lygis.

                  Komandos sudėtis – nuo 4 iki 7 sportininkų (pasirinktinai vyrai ir/arba moterys). Sporto klubai gali deleguoti dalyvauti čempionate daugiau negu vieną komandą. Jei klubas deleguoja tik vieną komandą, tuomet toji komanda neprivalo dalyvauti estafetėje. Jeigu sporto klubas deleguoja dvi komandas, tai I-oji sporto klubo komanda privalo dalyvauti abiejose estafetėse, o II-oji komanda privalo dalyvauti nors vienoje estafetėje. Jeigu sporto klubas deleguoja 3 komandas, tai I-oji ir II-oji sporto klubo komandos privalo dalyvauti abiejose estafetėse, o III-ioji sporto klubo komanda būtinai turi dalyvauti nors vienoje estafetėje.

                  Kiekvienas dalyvis gali startuoti ne daugiau kaip trijose individualiose rungtyse ir estafetėse.

                  B1 grupės dalyviai plaukia su nepermatomais akiniais.

 

                  IV. Programa ir komandinė įskaita

 

                                    Vyrai B 1                                      Moterys B 1                                                

                                    1. 50 m l/st                                                                        1. 50 m l/st

                                    2. 100 m l/st                                                    2. 50 m nugara

                                    3. 50 m nugara                                               3. 50 m krūtine

                                    4. 100 m nugara

5. 100 m krūtine

6. 50 m peteliške

 

                                    Vyrai B 2/3                                  Moterys B 2/3                                                      

                                    1. 50 m l/st                                                                        1. 50 m l/st

                                    2. 100 m l/st                                                    2. 100 m l/st

                                    3. 50 m nugara                                               3. 50 m nugara

                                    4. 100 m nugara                                             4. 100 m krūtine

                                    5. 100 m krūtine                                             5. 50 m peteliške

                                    6. 50 m peteliške

 

                  Estafetė 4 x 50 m laisvu stiliumi – mišri: estafetėje privalo dalyvauti ne mažiau kaip viena moteris.

                  Estafetė 4 x 50 m kombinuota – vyrai: privalo dalvauti ne mažiau kaip vienas B1 grupės dalyvis. Komanda, neturinti B1 sportininko, negali dalyvauti šioje estafetėje.

                  Kiekvienoje individualioje rungtyje, jei startuoja ne mažiau kaip 5 sportininkai, nugalėtojui skiriami 6 taškai, 2-os vietos laimėtojui – 4 taškai, 3-ios – 3 taškai, 4-os – 2 taškai, 5-os – 1 taškas. Jei rungtyje startuoja mažiau nei 5 sportininkai, taškai skiriami:

 

                  esant 4 dalyviams:

1-os vietos laimėtojui 5 taškai;

2-os vietos laimėtojui 3 taškai;

3-ios vietos laimėtojui 2 taškai;

4-os vietos laimėtojui 1 taškas.

 

                  esant 3 dalyviams:

1-os vietos laimėtojui 4 taškai;

2-os vietos laimėtojui 2 taškai;

3-ios vietos laimėtojui 1 taškas.

 

                  esant 2 dalyviams:

1-os vietos laimėtojui 3 taškai;

2-os vietos laimėtojui 1 taškas.

                  esant 1 dalyviui: 2 taškai.

 

                  Estafetiniuose plaukimuose taškai skaičiuojami dvigubai.

                  Komandos nariui, bet kurioje rungtyje pasiekusiam Lietuvos aklųjų ir silpnaregių plaukimo rekordą, papildomai priskaičiuojamas vienas taškas. Jeigu sporto klubo komanda pasiekia Lietuvos rekordą estafetiniame plaukime, jai papildomai priskaičiuojami du taškai.  

                  Nugalėtojas komandinėje įskaitoje nustatomas susumavus taškų skaičių. Komandinei įskaitai imami 18 geriausių rezultatų, kuriuos pasiekia vienos sporto klubo komandos nariai individualiose rungtyse. Komandinei įskaitai priskaičiuojami ir estafetiniuose plaukimuose pelnyti taškai. Jeigu dviejų ar daugiau sporto klubų komandos surenka vienodą taškų skaičių, tai pirmenybė teikiama iškovojusiems daugiau pirmųjų, antrųjų ir t.t. vietų estafetiniuose plaukimuose.

                  Jeigu sporto klubo komandos dalyvis be pateisinamos priežasties nestartuoja rungtyje, kurioje buvo iš anksto įregistruotas, tai iš jo komandos pasiektų taškų bendros sumos atimami 2 (du) taškai, o toje rungtyje nuo pirmosios iki penktosios vietos iškovojusiems sportininkams taškai skiriami tokia tvarka, tarsi tas dalyvis startavo.

 

                  V. Apdovanojimas

 

                  Dalyviai, iškovoję estafetiniuose plaukimuose pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas, apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais.

                  Sporto klubo komanda, bendroje įskaitoje iškovojusi pirmąją vietą, apdovanojama diplomu, 300 Lt piniginiu prizu ir pereinamąja taure. Komanda, iškovojusi antrąją vietą, apdovanojama diplomu ir 200 Lt piniginiu prizu. Komanda, iškovojusi trečiąją vietą, apdovanojama diplomu ir 100 Lt piniginiu prizu.

                  Dalyviai, bet kurioje rungtyje pasiekę Lietuvos aklųjų ir silpnaregių rekordą ir rezultatas yra ne žemesnis nei paskutinių parolimpinių žaidynių A normatyvas, jie apdovanojami 100 litų piniginiu prizu. Rekordai fiksuojami atskirai B1 ir B2/3 grupėse. Jeigu sporto klubo komanda pasiekia rekordą estafetiniame plaukime, tai 100 Lt piniginis prizas skiriamas sporto klubui. (Žr. rekordų nuostatus)

                  Čempionato organizatoriai, esant galimybei, gali apdovanoti atskirų rungčių nugalėtojus ir kitus pasižymėjusius sportininkus bei asmenis rėmėjų įsteigtomis bei už jų lėšas nupirktomis asmeninėmis dovanomis.

 

                  VI. Dokumentai

 

                  Sporto klubų vadovai pateikia federacijai paraišką ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki čempionato pradžios, nurodydami dalyvių preliminarius rezultatus. Atvykę į varžybas pateikia paraišką su gydytojo viza bei asmenį liudijantį dokumentą.

 

                  VII. Finansavimas

 

Plaukimo čempionato organizavimo ir vykdymo išlaidas apmoka federacija.

                  Kelionės išlaidas apmoka sporto klubai.

Visos teisės saugomos © 2024 www.lasfinfo.lt