main image

2014 m. LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ KOMANDINIO ŠACHMATŲ ČEMPIONATO NUOSTATAI

I. Tikslas ir uždaviniai

1. Populiarinti šachmatų sportą tarp regėjimo negalią turinčių žmonių.

2. Siekti aukštesnio šachmatininkų meistriškumo.

3. Išaiškinti pajėgiausius greitųjų šachmatų žaidėjus.

4. Išaiškinti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių komandinių šachmatų čempionus

 

II. Vieta ir laikas

                  2014 m. rugsėjo 27 – 28 d. Kaune.

 

                  III. Dalyviai, programa ir nugalėtojų išaiškinimas

                  Komandiniame šachmatų čempionate gali dalyvauti Lietuvos Respublikos piliečiai vyrai ir moterys, turintys regėjimo negalią, kurių regėjimo aštrumas ne geresnis nei 0,1 arba darbingumo lygis ne didesnis nei 40 procentų, moksleiviai iki 18 metų, kuriems yra nustatytas vidutinis neįgalumo lygis.

Čempionatas vykdomas pagal FIDE greitųjų šachmatų taisykles. Varžybų sistema šveicariška, 7 turai. Vedama asmeninė ir komandinė įskaitos.

LAS komandiniame šachmatų čempionate gali dalyvauti iki 5 žaidėjų iš 1 sporto klubo. Komandinėje įskaitoje skaičiuojami keturių geriausiai pasirodžiusių sportininkų įskaitiniai taškai, iš kurių viena būtinai turi būti moteris. Jeigu moters komandoje nėra, įrašomas nulis. Jeigu komandos sudėtyje yra daugiau nei viena moteris, komandos vadovas informuoja vyr. teisėją, kurios iš jų taškai bus skaičiuojami komandinėje įskaitoje.

Asmeniniai rezultatai tarp čempionate dalyvaujančių vyrų ir moterų skaičiuojami atskirai.

Varžybose gali dalyvauti ir nepilnos sudėties komandos.  

Kiekvienas sporto klubas gali deleguoti vieną komandą. Jeigu kokio nors sporto klubo komanda čempionate nepareiškia noro dalyvauti, tai varžybų šeimininkų sporto klubas turi teisę deleguoti antrą komandą.

Tos pačios komandos nariai tarpusavyje žaisti negali.

Kiekvienam dalyviui yra skiriamos 25 minutės, plius 10 sekundžių kiekvienam ėjimui iki partijos pabaigos.

Likus 15 minučių iki pirmojo turo pradžios ir neturint jokios informacijos apie kurio nors sportininko dalyvavimą varžybose, jis išbraukiamas iš sąrašų ir į čempionatą nebepriimamas.

Daugiau nei 15 minučių į partijos pradžią pavėlavusiam sportininkui užskaitomas pralaimėjimas.

 

Vietos nustatomos pagal:

 

  1. A.Asmeninėje įskaitoje:

1. Taškų skaičius.

2. M-Bucholco koeficientas.

3. Pilnas Bucholco koeficientas.

4. Progresyvinis koeficientas.

5. Pergalių skaičius.

  1. B.Komandinėje įskaitoje taškai ir koeficientai skaičiuojami susumavus keturių geriausiai komandoje pasirodžiusių dalyvių rezultatus (viena iš jų turi būti moteris).

1. Taškų suma.

2. M-Bucholco koeficientų suma.

3. Pilno Bucholco koeficientų suma.

4. Progresyvinių koeficientų suma.

5. Pergalių skaičiaus suma.

 

                  IV. Apdovanojimas

1. Asmeninėje įskaitoje prizininkai apdovanojami piniginiais prizais:

1 vieta – 150 lt.

2 vieta – 100 lt.

3 vieta – 80 lt.

4 vieta – 70 lt.

5 vieta – 50 lt.

1 vieta (tarp moterų) – 100 lt.

2 vieta ( tarp moterų) – 50 lt.

 

Tris pirmas vietas bendroje įskaitoje iškovoję dalyviai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais. Prizininkai įgyja teisę dalyvauti LR greitųjų šachmatų čempionate.

 

2. Komandinėje įskaitoje komanda nugalėtoja apdovanojama pereinamąja taure ir diplomu, antrąją ir trečiąją vietas užėmusios komandos apdovanojamos atitinkamo laipsnio diplomais. Komandų, kurios iškovojo tris prizines vietas, dalyviai apdovanojami medaliais.

 

V. Dokumentai

                  Sporto klubai privalo pateikti federacijai paraiškas su deleguojamų sportininkų komandų sąrašu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki čempionato pradžios. Šachmatininkai, atvykę į varžybas, pateikia organizatoriams pažymą apie regėjimo negalią ir asmenį liudijantį dokumentą.

 

                  VI. Finansavimas

                  Čempionato organizavimo ir vykdymo išlaidas apmoka federacija.

                  Kelionės išlaidas apmoka sportininkus siunčianti organizacija.

Visos teisės saugomos © 2024 www.lasfinfo.lt