main image

2014 m. LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ KOMANDINIO ŠAŠKIŲ ČEMPIONATO NUOSTATAI

    I. Tikslas ir uždaviniai

    1. Propaguoti tarp federacijos narių šaškių žaidimą, siekti aukštesnio meistriškumo.
    2. Išaiškinti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių komandinius šaškių čempionus.

 II. Vieta ir laikas

    2014 m. spalio 17 – 19 d. Šiauliuose.

 III. Dalyviai, programa ir nugalėtojų išaiškinimas

Komandiniame šaškių čempionate gali dalyvauti Lietuvos Respublikos piliečiai vyrai ir moterys, turintys regėjimo negalią, kurių regėjimo aštrumas ne geresnis nei 0,1 arba darbingumo lygis ne didesnis nei 40 procentų, moksleiviai iki 18 metų, kuriems yra nustatytas vidutinis neįgalumo lygis.
         Sporto klubo komandos sudėtis: 5 sportininkai, iš jų ne mažiau kaip viena moteris. Trys dalyviai(ės), iš jų viena moteris (penktoji lenta) žaidžia braziliškomis šaškėmis, du dalyviai(ės) žaidžia šimtalangėmis šaškėmis (pirmoji ir antroji lentos). Sportininkai į protokolą įrašomi ir žaidžia pagal registracijos metu varžybų teisėjui pateiktą paraišką. Čempionato metu keisti paraiškos negalima. Kiekvienas sporto klubas gali deleguoti po vieną komandą. Jeigu čempionate pareiškia norą dalyvauti nelyginis dalyvių skaičius, tai varžybų šeimininkų komanda turi teisę deleguoti antrą komandą. Jeigu čempionate dalyvauja dvi vieno sporto klubo komandos, tai jos žaidžia skirtinguose pogrupiuose. Jeigu čempionate dalyvauja 6 komandos, tai čempionatas vykdomas ratų sistema, jeigu 8 arba 10 – tai komandos suskirstomos į du pogrupius po 4 arba 5. Pogrupiai sudaromi vadovaujantis klubų komandų iškovotomis vietomis praėjusiųjų metų čempionate. Pirmajame pogrupyje susitinka klubai, iškovoję 1, 4, 5, 8 ir 10 vietas, antrajame – iškovoję 2, 3, 6, 7 ir 9 vietas. Jeigu praėjusiųjų metų čempionate dalyvavo dvi vieno klubo komandos, tai komandų pasiskirstymui įskaitoma iškovota aukštesnė vieta.
Jeigu komanda yra nepilnos sudėties, tai sportininkai įrašomi į protokolą ir žaidžia pradėdami nuo pirmosios lentos.

Kiekvienam dalyviui žaisti braziliškomis šaškėmis yra skiriama 1 val., šimtalangėmis šaškėmis – 1 val. 15 min. iki partijos pabaigos.

Likus 15 minučių iki pirmojo turo pradžios ir neturint jokios informacijos apie kurio nors sportininko dalyvavimą varžybose, jis išbraukiamas iš sąrašų ir į čempionatą nebepriimamas.

Daugiau nei 15 minučių į partijos pradžią pavėlavusiam sportininkui užskaitomas pralaimėjimas.

Vietos pogrupiuose nustatomos pagal:

    1. Didesnį komandinį surinktų taškų skaičių (pergalė 2 taškai lygiosios 1 taškas).
    2. Tarpusavio susitikimo rezultatą (tarp dviejų komandų).
    3. Pagal geresnį rezultatą lentose bendrame turnyre, pradedant nuo 1-osios lentos.

    Pusfinalyje ir finale, jeigu susitikimas pasibaigia lygiosiomis, vietos išaiškinamos pagal geresnį rezultatą lentose pradedant nuo 1-osios lentos, jeigu susitikime visos lygiosios, tai bendru komandos sutarimu paskirtas sportininkas braziliškomis šaškėmis žaidžia dviejų “Žaibo” partijų mikromačą (5 minutės iki partijos pabaigos). Jeigu šis mikromačas baigiasi lygiosiomis, tai toliau žaidžiamos “Žaibo” partijos iki pirmos pergalės. Spalvos skirstomos burtų keliu.

IV. Apdovanojimas

    Komanda – nugalėtoja apdovanojama pereinamąja taure, diplomu ir 300 litų piniginiu prizu. Komandos, iškovojusios antrąją ir trečiąją vietas, apdovanojamos atitinkamo laipsnio diplomais bei atitinkamai 200 ir 100 litų piniginiais prizais. Komandų, kurios iškovojo tris prizines vietas, dalyviai apdovanojami medaliais.

Pereinamojoje taurėje privalo bųti įrašai, kuriuose matytųsi koks sporto klubas ir kelintais metais yra iškovojęs šią taurę (įrašais pasirūpina LASF). Pereinamoji taurė tampa sporto klubo nuosavybe, kai sporto klubas tris kartus LASF komandiniuose šaškių čempionatuose iškovoja nugalėtojos titulą.

 V. Dokumentai

    Sporto klubai privalo pateikti federacijai paraiškas su deleguojamų sportininkų sąrašu ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki čempionato pradžios. Šaškininkai, atvykę į varžybas, pateikia organizatoriams pažymą apie regėjimo negalią ir asmenį liudijantį dokumentą.

    VI. Finansavimas

   Čempionato organizavimo ir vykdymo išlaidas apmoka federacija.
   Kelionės išlaidas apmoka sportininkus siunčianti organizacija

Visos teisės saugomos © 2023 www.lasfinfo.lt