main image

2014 m. LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ ŠIMTALANGIŲ ŠAŠKIŲ ČEMPIONATO NUOSTATAI

                  I. Tikslas ir uždaviniai

                  1. Propaguoti tarp federacijos narių šimtalangių šaškių žaidimą kaip priemonę bendravimui su pasaulio šaškininkais.

                  2. Išaiškinti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių šimtalangių šaškių čempioną.

                  3. Siekti aukštesnio šaškininkų meistriškumo.

                  4. Išaiškinti geriausius šaškininkus ir sudaryti LASF rinktinę.

 

                  II. Vieta ir laikas

                  2014 m. birželio 23 – 27 d. Šventojoje.

                  III. Dalyviai ir vykdymo tvarka

 

                  Lietuvos aklųjų ir silpnaregių šimtalangių šaškių čempionate gali dalyvauti Lietuvos Respublikos piliečiai vyrai ir moterys, turintys regėjimo negalią, kurių regėjimo aštrumas ne geresnis nei 0,1 arba darbingumo lygis ne didesnis nei 40 procentų, moksleiviai iki 18 metų, kuriems yra nustatytas vidutinis neįgalumo lygis.

                  Čempionate dalyvauja 22 sportininkai: po 1 sportininką iš kiekvieno sporto klubo (9 sporto klubai) ir 13 pajėgiausių praėjusių metų čempionato dalyvių. Jeigu nors vienas sportininkas iš praėjusių metų čempionato pajėgiausiųjų tryliktuko negali atvykti, tai dalyvauti čempionate kviečiami tolesnes vietas praėjusių metų čempionate užėmę sportininkai.

Čempionate gali dalyvauti ir daugiau sporto klubų narių, negu nustatyta kvotomis, tačiau sporto klubai privalo pranešti federacijai apie planuojamus deleguoti papildomus savo sportininkus ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki čempionato pradžios, apmokėti šių savo dalyvių apgyvendinimo (vietas apgyvendinimui susiranda patys) ir maitinimo išlaidas bei pasirūpinti reikalingu inventoriumi.

Į čempionatą gali būti kviečiami užsienio šalių sportininkai.

                  Žaidžiama šveicariška sistema 7 ratais. Vienam žaidėjui vienoje partijoje skiriama 2 val. iki partijos pabaigos. Burtai traukiami kompiuteriu.

Likus 15 minučių iki pirmojo turo pradžios ir neturint jokios informacijos apie kurio nors sportininko dalyvavimą varžybose, jis išbraukiamas iš sąrašų ir į čempionatą nebepriimamas.

Daugiau nei 15 minučių į partijos pradžią pavėlavusiam sportininkui užskaitomas pralaimėjimas.

 

                  IV. Nugalėtojų išaiškinimas ir apdovanojimas

 

                  Nugalėtojai ir prizininkai nustatomi pagal:

 

                                    1. Didesnį taškų skaičių.

                                    2. Bucholco koeficientą atmetus blogiausią ir geriausią rezultatą.

                                    3. Bucholco koeficientą.

                                    4. Didesnį pergalių skaičių.

                                    5. Tarpusavio susitikimą.

 

                  Dalyviai, čempionate iškovoję I, II, III vietas, apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais.

                  Čempionas, esant galimybei, apdovanojamas asmenine dovana.

 

V. Dokumentai

                  Sporto klubai privalo pateikti federacijai paraiškas su deleguojamų sportininkų sąrašu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki čempionato pradžios. Šaškininkai, atvykę į varžybas, pateikia organizatoriams pažymą apie regėjimo negalią ir asmenį liudijantį dokumentą.

 

                  VI. Finansavimas

                  Čempionato organizavimo ir vykdymo išlaidas apmoka federacija.

                  Kelionės išlaidas apmoka sportininkus siunčianti organizacija.               

Visos teisės saugomos © 2024 www.lasfinfo.lt