main image

Dziudo taisyklės (galioja nuo 2018 05 15)


TARPTAUTINĖ AKLŲJŲ SPORTO FEDERACIJA

 

DZIUDO TAISYKLĖS
Galioja nuo 2018 m. gegužės 15 d.

 

1 BENDROSIOS TAISYKLĖS

1.1. IBSA varžybos turi vykti maksimaliai laikantis Tarptautinės dziudo federacijos (IJF – International Judo Federation) nustatytų taisyklių. IJF nustatytų teisėjavimo taisyklių turi būti laikomasi tiesiogiai, tačiau atsižvelgiant į žemiau pateiktas pataisas, reikalingas šioms taisyklėms pritaikyti akliesiems ir silpnaregiams sportininkams. Metinių seminarų, kuriuos vykdo Tarptautinė dziudo federacija, metu nuspręsta, kad Taisyklės ateityje gali būti keičiamos.

 

1.2 KVALIFIKACIJA

IBSA nustatė tokias kvalifikacines kategorijas:

B1:  Nuo visiško šviesos nematymo bet kuria akimi iki ribos, kai šviesa truputį matoma, bet nesugebama atskirti rankos kontūrų bet kokiu atstumu ir bet kuria kryptimi.

B2: Nuo sugebėjimo atskirti rankos kontūrus iki 2/60 regėjimo aštrumo bei/arba mažesnio nei 5 laipsnių regėjimo lauko.

B3:  Nuo 2/60 iki 6/60 regėjimo aštrumo bei/arba nuo 5 iki 20 laipsnių regėjimo lauko.

Klasifikacija pateikta pagal geriausią abiejų akių korekciją. (t. y. visi sportininkai, nešiojantys kontaktinius ar korekcinius lęšius, privalo juos dėvėti klasifikacijos nustatymo metu, nepriklausomai nuo to, ar jie ketina dalyvauti varžybose su lęšiais, ar be jų).

Pastaba: atsižvelgiant į anksčiau minėtas kategorijas, kurtiesiems silpnaregiams sportininkams taip pat leidžiama dalyvauti varžybose (žr. susijusias taisykles dokumento pabaigoje).

-Dziudo varžybose visos trys kategorijos (B1, B2, B3) apjungiamos.

 

1.3 VARŽYBOS

Varžybos skirstomos į tokias kategorijas:

-Individualios varžybos
-Vyrų komandinės varžybos
-Moterų komandinės varžybos

TRENERIAI įgalioti lydėti ir duoti techninius patarimus sportininkui. Teisėjai turi užtikrinti, kad TRENERIAI laikytųsi savo pareigų ir jų neperžengtų. Kitu atveju TRENERIS gali būti pašalintas iš varžybų vykdymo vietos.

 

1.4 INDIVIDUALIOS VYRŲ IR MOTERŲ VARŽYBOS

Parolimpinės žaidynės ir pasaulio čempionatai

a) Kiekviena valstybė gali registruoti tik po vieną sportininką kiekvienoje svorio kategorijoje. Minimalus rangas – rudas diržas. Svorio kategorijos:

VYRŲ:                         MOTERŲ:

Iki 60kg                         Iki 48kg
Iki 66kg                         Iki 52kg
Iki 73kg                         Iki 57kg
Iki 81kg                         Iki 63kg
Iki 90kg                         Iki 70kg
Iki 100kg                         Iki 78kg
Virš 100 kg                     Virš 78 kg

b) Visų regėjimo grupių B1, B2 ir B3 sportininkai varžosi kartu;

c) Kiekvienos kovos trukmė yra:

Vyrai – 5 minutės (efektyvus kovos laikas);
Moterys – 5 minutės (efektyvus kovos laikas).

d) Kiekvienas dalyvis turi teisę į 10 minučių poilsio tarp dviejų kovų.

e) Remiantis dalyvių, užregistruotų kiekvienoje svorio kategorijoje skaičiumi, taikomos tokios varžybų taisyklės:

-Jei užregistruoti 6 ar daugiau dalyvių vienoje svorio kategorijoje, vyks dvi kovos.
– Jei užregistruoti 3, 4 ar 5 dalyviai vienoje svorio kategorijoje, bus taikoma olimpinė sistema (kovojama rato sistema).
-Jei užregistruoti mažiau nei 3 dalyviai vienoje svorio kategorijoje, Paroliminis ar Pasaulio čempiono titulas nesuteikiamas.

Kontinentų čempionatai

a) Kiekviena valstybė gali užregistruoti po du sportininkus kiekvienoje svorio kategorijoje.
b) Minimalus rangas yra rudas diržas.
c) Regėjimo grupės B1, B2 ir B3 varžysis kartu.
d) Kiekvienos kovos trukmė yra:

Vyrai – 5 minutės (efektyvus kovos laikas);
Moterys – 5 minutės (efektyvus kovos laikas).

e) Kiekvienas dalyvis turi teisę į 10 minučių poilsio tarp dviejų kovų.
f) Remiantis dalyvių, užregistruotų kiekvienoje svorio kategorijoje skaičiumi, taikomos tokios varžybų taisyklės:

-Jei užregistruoti 6 ar daugiau dalyvių vienoje svorio kategorijoje, vyks dvi kovos.
– Jei užregistruoti 3, 4 ar 5 dalyviai vienoje svorio kategorijoje, bus taikoma olimpinė sistema (kovojama rato sistema).
-Jei užregistruoti mažiau nei 3 dalyviai vienoje svorio kategorijoje, kontinento čempiono titulas nesuteikiamas.

 

1.5 VYRŲ KOMANDINĖS VARŽYBOS

Kontinentų ir Pasaulio čempionatai

a) Kiekviena valstybė gali užregistruoti tik vieną komandą, susidedančią iš šių svorio kategorijų sportininkų: iki 66 kg, iki 73 kg, iki 81 kg, iki 90 kg ir virš 90 kg.

b) Minimalus rangas yra rudas diržas.

c) Kiekviena valstybė gali užregistruoti po du sportininkus kiekvienoje svorio kategorijoje (tokiu būdu galimas tik vienas keitimas svorio kategorijoje).

d) Kad būtų leista dalyvauti komandinėse varžybose, kiekviena komanda turi būti sudaryta mažiausiai iš 3 sportininkų, užregistruotų trijose skirtingose svorio kategorijose, iš kurių du turi būti B1 kategorijos.

e) Sportininkai gali kovoti aukštesnėje nei jų natūrali svorio kategorijoje (kategorijoje, esančioje iš karto po jų natūralios svorio kategorijos). Apie tai turi būti iš anksto pranešta, kai pateikiama komandos sudėtis – 10 minučių prieš kiekvienas rungtynes.

f) Tie patys sportininkai gali sugrįžti į savo natūralią svorio kategoriją kitoms rungtynėms. Kai komandos sudėtis jau yra pateikta, ji negali būti keičiama tų varžybų metu. Komandos sudėtis vėl gali būti keičiama kitoms rungtynėms (10 minučių prieš joms prasidedant), bet tik tais žaidėjais, kurie užregistruoti svėrimo prieš varžybas protokole, prieš prasidedant komandinėms varžyboms.

g) Jei nutinka trauma, laikomasi IJF nustatytų taisyklių.

h) Komanda, iškovojusi daugiausiai pergalių, tampa nugalėtoja:

– esant vienodam pergalių skaičiui, laimi komanda, turinti daugiausiai dziudo rezultatų.
– ir toliau rezultatams esant lygiems, komandos, iškovojusios po lygiai pergalių ir dziudo rezultatų, kovos tarpusavyje, o privalomas sprendimas bus priimamas kiekvienos kovos pabaigoje.

i) B1, B2 ir B3 regėjimo grupių sportininkai varžysis kartu.

j) Jei tam tikra situacija nenumatyta šiose taisyklėse, taikomos IJF taisyklės.
Tarptautiniai turnyrai

a) Sutikus turnyro organizatoriams, kiekviena valstybė gali registruoti po keletą komandų.

b) Šiems turnyrams rekomenduojamos IBSA subkomiteto dziudo taisyklės ir IJF taisyklės.

c) B1, B2 ir B3 regėjimo grupių sportininkai varžysis kartu.

Eksperimento pagrindu galima organizuoti turnyrus, kuriuose dalyvautų tik B1 sportininkai.

 

1.6 MOTERŲ KOMANDINĖS VARŽYBOS

Kontinentų ir pasaulio čempionatai

a) Kiekviena valstybė gali registruoti tik vieną komandą, sudarytą iš šių svorio kategorijų sportininkių: iki 52 kg; iki 57 kg; iki 63 kg.

b) Minimalus rangas – rudas diržas.

c) Kiekviena valstybė gali užregistruoti po dvi sportininkes kiekvienoje svorio kategorijoje (tokiu būdu galimas tik vienas keitimas svorio kategorijoje).

d) Kad būtų leista dalyvauti komandinėse varžybose, kiekviena komanda turi būti sudaryta mažiausiai iš 2 sportininkių, užregistruotų dviejose skirtingose svorio kategorijose, iš kurių viena turi būti B1 kategorijos.

e) Sportininkės gali kovoti aukštesnėje nei jų natūrali svorio kategorijoje (kategorijoje, esančioje iš karto po jų natūralios svorio kategorijos). Apie tai turi būti iš anksto pranešta, kai pateikiama komandos sudėtis – 10 minučių prieš kiekvienas rungtynes.

f) Tos pačios sportininkės gali sugrįžti į savo natūralią svorio kategoriją kitoms rungtynėms. Kai komandos sudėtis jau yra pateikta, ji negali būti keičiama tų varžybų metu. Komandos sudėtis vėl gali būti keičiama kitoms rungtynėms (10 minučių prieš joms prasidedant), bet tik tomis sportininkėmis, kurios užregistruotos svėrimo prieš varžybas protokole, prieš prasidedant komandinėms varžyboms.

g) Jei nutinka trauma, laikomasi IJF nustatytų taisyklių.

h) Komanda, iškovojusi daugiausiai pergalių, tampa nugalėtoja:

– esant vienodam pergalių skaičiui, laimi komanda, turinti daugiausiai dziudo rezultatų.
– ir toliau rezultatams esant lygiems, komandos, iškovojusios po lygiai pergalių ir dziudo rezultatų, kovos tarpusavyje, o privalomas sprendimas bus priimamas kiekvienos kovos pabaigoje.

k) B1, B2 ir B3 regėjimo grupių sportininkės varžysis kartu.

l) Jei tam tikra situacija nenumatyta šiose taisyklėse, taikomos IJF taisyklės.

Tarptautiniai turnyrai

a) Sutikus turnyro organizatoriams, kiekviena valstybė gali registruoti po keletą komandų.

b) Šiems turnyrams rekomenduojamos IBSA subkomiteto dziudo taisyklės ir IJF taisyklės.

c) B1, B2 ir B3 regėjimo grupių sportininkės varžysis kartu.

d) Eksperimento pagrindu galima organizuoti turnyrus, kuriuose dalyvautų tik B1 sportininkės.

 

2. IBSA PATAISOS PRITAIKANT IJF DZIUDO TAISYKLES AKLIESIEMS IR SILPNAREGIAMS SPORTININKAMS

1 Straipsnio priedas:

Varžybų zona. Varžybų zonos matmenys – maksimalūs iš aprašytų IJF t.y., 10 x 10 su 3 m. apsaugine zona arba su 4 m. apsaugine zona, jei 2 varžybų zonos sustatytos šalia. Į varžybų zoną įeina ir 1 m. pločio, kontrastinės spalvos pavojaus zona, kuri juosia varžybų zoną.

Lipnios maždaug 10 cm pločio ir 50 cm ilgio mėlynos ir baltos spalvos juostos turi būti pritvirtintos varžybų zonos centre vieno metro atstumu, kad nurodytų pozicijas, kuriose varžovai turi pradėti ir baigti rungtynes. Mėlyna juosta turi būti teisėjo dešinėje, o balta juosta – teisėjo kairėje pusėje.

Turi būti nustatyta 1 m. distancija tarp varžybų zonos ir bet kokio objekto, į kurį, tikėtina, gali atsitrenkti sportininkai.

3 Straipsnio priedas:

Dziudo apranga (kimono) – visi sportininkai, klasifikuoti kaip B1 (aklieji), turi turėti raudoną 7 cm skersmens apskritimą, prisiūtą ant išorinės abiejų rankovių dalies. Apskritimo centras turi būti maždaug 15 cm atstumu nuo peties. Tokiu būdu teisėjai pritaikys taisykles, specifines B1 sportininkams.

6 Straipsnio priedas:

Pagrindinio teisėjo pozicija ir pareigos – teisėjai turi įsitikinti, kad tatamio paviršius atitinka IBSA Judo nustatytas saugumo taisykles.

7 Straipsnio priedas:

Teisėjų pozicija ir pareigos. Abiejų teisėjų užduotis – nuvesti abu kovosiančius sportininkus nuo tatamio krašto į jiems skirtas vietas kovos zonoje veidu vienas į kitą, kaip aprašyta 1 straipsnio pataisoje. Tuomet teisėjai grįžta į atitinkamas vietas varžybų zonos kampuose.

Kovos pabaigoje, po to kai pagrindinis teisėjas paskelbė nugalėtoją, o sportininkai padarė įprastinį nusilenkimą, kiekvienas teisėjas palydi arčiau jo vietos esantį sportininką atgal iki tatamio krašto, kur organizatorių asistentai jais pasirūpins.

8 Straipsnio priedas:

Ženklai – kai sustabdoma kova, tam kad parodytų sportininkams, kad jie gali atisisėsti sukryžiuotomis kojomis, pagrindinis teisėjas padeda delną sportininkui ant peties ir lengvai paspaudžia žemyn.

Kiekvieną kartą kai pagrindinis teisėjas skiria taškus ar baudą, be sutartinio ženklo ir naudojamo termino, pagrindinis teisėjas papildomai paskelbia AO (mėlyna) ar SHIRO (balta), priklausomai nuo susijusio sportininko kimono spalvos.

(12 paragrafas): be sutartinio ženklo, daromo norint atšaukti išreikštą nuomonę, pagrindinis teisėjas taip pat privalo paskelbti ao (mėlyna) ar shiro (balta), priklausomai nuo sportininko, kuris prarado pranašumą.

(14 paragrafas): be varžybų nugalėtojo paskelbimo įprastiniu būdu, pagrindinis teisėjas taip pat turi paskelbti ao (mėlyna) ar shiro (balta), priklausomai nuo nugalėtojo spalvos ženklo.

(15 paragrafas): tam, kad parodytų sportininkui, kad jis turi susitvarkyti kimono, pagrindinis teisėjas prieina prie imtynininko ir, atsisukęs veidu į jį, suima už dilbių ir juos sukryžiuoja sutartu būdu.

(20 paragrafas): kad parodytų nesportinę pražangą, po parodyto sutartinio ženklo ir paskelbto ao (mėlyna) ar shiro (balta) atitinkamai, pagrindinis teisėjas prieina prie prasižengusio sportininko ir įpareigoja jį ištiesti ranką į priekį delnu žemyn, tada pagrindinis teisėjas atlieka sukamąjį judesį dviem smiliais ant sportininko delno.

15 straipsnio priedas:

PRADEDANT KOVĄ – Po to kai teisėjai palydi sportininkus iki atitinkamų vietų, jie grįžta prie savo kėdžių tatamio kampuose. Pagrindinis teisėjas paskelbia: REI; sulig šia komanda sportininkai nusilenkia vienas kitam. Tada pagrindinis teisėjas pakelia jų rankas į pagrindinę padėtį kumi kata (dešinė arba kairė).

Pastaba:

– Pagrindinis teisėjas turi įsitikinti, kad kumi kata yra tik laikymo būdas, bet ne kovos pradžia.
– Pagrindinis teisėjas turi įsitikinti, kad kovos pradžioje ir kiekvieno kovos atnaujinimo metu varžovai stovi vienas priešais kitą ir viena ranka laiko priešininko kimono rankovę (tarp alkūnės ir peties galo), o kita ranka laiko varžovo atlapą (tarp raktikaulio ir krūtinkaulio galo) nenaudodami aiškios jėgos ir stabiliai laikydami pusiausvyrą. Abiem sportininkams leidžiama judėti tik kai pagrindinis teisėjas paskelbia hajime (pradėti).

Perspėjimas:

– varžovai negali paleisti vienos ar abiejų rankų iki “hajime” paskelbimo.

– jei iškyla problema dėl to, kad sportininkas dešiniarankis / kairerankis, pagrindinis teisėjas paskiria pirmą kumi kata sugriebimą mėlynam (ao) imtynininkui, po to baltam (shiro) imtynininkui, esant kitam kumi kata sugriebimui.

17 straipsnio priedas:

MATTE (sustabdyti kovą, laukti) taikymas – Kai pagrindinis teisėjas praneša matte (laukti), jis turi akylai stebėti sportininkus, visą laiką stovėti arti jų, jiems netrugdydamas. Tuomet pagrindinis teisėjas turi palydėti imtynininkus į centrą, į jų startines pozicijas (jei mano, kad tai yra reikalinga, kadangi kai kurie silpnaregiai dziudo imtynininkai gali grįžti į savo pradinę vietą patys).

Pagrindinis teisėjas pastato juos į kumi kata padėtį ir paskelbia hajime (pradėti) dar kartą. Pagrindinis teisėjas turi pakartoti šiuos veiksmus kiekvieną kartą, kai paskelbiama matte (laukti).

19 straipsnio priedas:

SORE MADE (KOVOS PABAIGA) – Kai paskelbiama sore made (kovos pabaiga), pagrindinis teisėjas privalo palydėti sportininkus į jų pradines vietas. Teisėjas gali paprašyti jų susitvarkyti kimono jeigu reikia (žr. XV paragrafo 8 straipsnį).

Kai pagrindinis teisėjas paskelbia kovos rezultatus įprastiniu būdu -pranešdamas ao (mėlyna) ar shiro (balta), jis paprašo sportininkų nusilenkti vienas kitam, kai jis paskelbs rei. Tuomet tiesėjai palydi atitinkamus sportininkus atgal į tatamio kampus, kur jais pasirūpins organizatorių paskirti asistentai.

20 straipsnio priedas:

IPPON (GALUTINIS TAŠKAS) – Teisėjas praneš ippon ao (galutinis taškas mėlyna), arba ippon shiro (galutinis taškas balta).

23, 24, 25 straipsnių priedas:

WAZA ARI, YUKO – Panašiai kaip ir buvo aprašyta prieš tai – pagrindinis teisėjas atliks tą pačią procedūrą.

26 straipsnio priedas:

OSAEKOMI (IŠLAIKYMAS) – pagrindinis teisėjas paskelbs osaekomi (išlaikymas) įprastiniu būdu; jei turi būti skiriama pražanga, jis laikysis įprastos procedūros.

– jei pražanga turi būti skiriama imtynininkui, esančiam palankesnėje padėtyje, pagrindinis teisėjas skelbia Matte, po ko žaidėjai turi grįžti į savo pradines vietas, ir tuomet skiria pražangą pranešdamas „ao“ ar „shiro“ atitinkamai.
– jei pražanga turi būti skiriama imtynininkui, esančiam nepalankioje padėtyje, pagrindinis teisėjas paskelbs pražangą, sulaukęs tinkamo momento pražangai patvirtinti – po „matte“ paskelbimo pasibaigus išlaikymui.

27 straipsnio priedas:

DRAUDŽIAMI VEIKSMAI IR PRAŽANGOS – nuėjimas nuo tatamio – pagrindinis teisėjas pajuda link varžybų zonos centro ir praneša JOGAI, kad varžovai pakeistų savo judėjimo kryptį. Jei, nepaisant pranešto JOGAI, sportininkai tyčia palieka varžybų zoną, gali būti paskelbta SHIDO.

Vienos ar abiejų rankų paleidimas kumi kata padėtyje be puolimo, baudžiamas SHIDO. Teisėjai yra įgalioti bausti imtynininkus esant tokioms situacijoms, kai negerbiama dziudo dvasia iš dalies ir tam, kad apsaugotų B1 regėjimo grupės dziudo imtynininkus.

Pastabos:

  1. Jei situacija neaprašyta šiose taisyklėse, taikomos IJF taisyklės.
  2. Jei lietuviškame taisyklių variante yra neatitikimų, būtina vadovautis IBSA dziudo taisyklių anglišku variantu, skelbiamu oficialiame IBSA tinklapyje http://www.ibsasport.org/sports/judo/rules/.
Visos teisės saugomos © 2023 www.lasfinfo.lt