main image

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių braziliškųjų šaškių čempionatas

Standings

Place Name          Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Wins Progr.

 1  Valuþis, Rièardas     2313 7    38.5 49.0  6  40.0
 2  Buivydas, Jonas      2164 6.5   40.0 49.5  4  34.5
 3  Audickas, Gintaris     2110 6    38.0 49.5  4  33.0
 4  Jurgutis, Feliksas     2105 6    35.5 46.0  3  30.5
 5  Bagdonas, Remigijus    2122 6    34.5 44.5  4  30.0
 6  Marèiulynas, Edmundas   2169 5.5   39.5 51.0  3  30.5
 7  Aliðauskas, Valdimaras   2000 5.5   38.0 48.0  4  26.5
 8  Jankûnas, Jonas      2078 5.5   35.0 43.0  3  28.5
 9  Samoðka, Viktoras     2105 5.5   31.5 41.5  5  26.5
 10  Kriþevièius, Romualdas   2163 5.5   31.5 40.0  5  26.0
 11  Dambrauskas, Deivydas   2017 5    37.0 47.5  4  29.0
 12  Samuðienë, Janina     2000 5    35.0 45.5  2  25.0
 13  Kubilius, Romualdas    2060 5    34.5 44.5  4  27.5
 14  Balèiûnas, Vytautas    2078 5    33.5 43.5  3  25.5
 15  Berginas, Sigitas     2015 5    32.5 41.0  2  26.0
 16  Narbutienë, Rita      2000 5    26.5 34.0  4  16.0
 17  Jonkus, Rolandas      1987 4.5   33.0 41.5  3  24.5
 18  Ardavièienë, Jûratë    1985 4.5   31.5 39.5  3  19.5
 19  Benkunskienë, Violeta   2050 4.5   30.5 38.5  2  22.5
 20  Ðluðnys, Evaldas      2015 4.5   30.0 37.5  3  23.5
 21  Morozovas, Rolandas    2000 4.5   29.0 37.5  3  21.5
 22  Skërutë, Irena       2007 4.5   28.5 37.5  3  17.5
 23  Ramutënas, Liuitgardas   2000 4.5   28.5 37.0  2  17.5
 24  Naruðevièius, Vaclovas   1946 4    31.0 39.5  1  18.5
 25  Sidaravièiûtë, Rûta    2000 4    29.5 37.5  3  19.5
 26  Palubinskas, Vitalijus   2020 4    29.0 37.5  3  21.0
 27  Pranskuvienë, Ingrida   2010 4    28.0 37.5  3  19.0
 28  Kalvelis, Paulius     1900 4    28.0 35.5  2  17.5
 29  Brazdeikis, Algirdas    1980 4    26.5 33.5  3  19.0
 30  Paplauskas, Julius     1915 3.5   33.0 42.5  3  21.5
 31  Antropikas, Mantas     2000 3    31.5 39.5  3  18.0
 32  Vitkus, Viktoras      1962 3    28.0 37.0  2  17.0
 33  Ðirmenis, Þygimantas    1950 3    28.0 34.5  1  15.5
 34  Girnius, Vytautas     2021 3    25.0 31.0  1  13.0
 35  Petrauskaitë, Renata    1910 2    29.0 37.0  1  9.0

Cross Table

No Name          Loc  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1. Valuþis, Rièardas   2313 18:W 9:W 6:W 2:W 3:D 8:W 15:W 4:L 7:D
2. Marèiulynas, Edmundas 2169 19:W 11:W 3:D 1:L 9:W 7:D 6:D 20:D 10:D
3. Buivydas, Jonas    2164 20:W 30:W 2:D 5:W 1:D 6:D 7:D 10:D 4:W
4. Kriþevièius, Romualdas 2163 21:L 33:W 20:L 34:W 26:W 17:D 12:W 1:W 3:L
5. Bagdonas, Remigijus  2122 22:W 35:W 14:D 3:L 25:D 20:D 17:W 6:D 11:W
6. Audickas, Gintaris   2110 23:W 17:W 1:L 15:W 11:W 3:D 2:D 5:D 20:D
7. Jurgutis, Feliksas   2105 24:D 32:W 16:D 14:W 10:D 2:D 3:D 15:W 1:D
8. Samoðka, Viktoras   2105 25:D 21:W 15:L 29:W 33:W 1:L 20:L 28:W 27:W
9. Balèiûnas, Vytautas  2078 26:W 1:L 21:W 16:D 2:L 22:D 25:W 27:D 15:D
10. Jankûnas, Jonas    2078 27:D 25:D 34:W 20:W 7:D 15:L 33:W 3:D 2:D
11. Kubilius, Romualdas  2060 28:W 2:L 26:W 27:W 6:L 25:D 16:D 22:W 5:L
12. Benkunskienë, Violeta 2050 29:D 27:D 25:D 33:L 31:W 28:W 4:L 16:D 19:D
13. Girnius, Vytautas   2021 30:L 22:D 32:L 26:L 34:W 24:L  :W 31:D 18:L
14. Palubinskas, Vitalijus 2020 31:D 29:W 5:D 7:L 27:L 30:W 22:L 23:L 21:W
15. Dambrauskas, Deivydas 2017 32:D 24:W 8:W 6:L 16:W 10:W 1:L 7:L 9:D
16. Berginas, Sigitas   2015 33:D 31:W 7:D 9:D 15:L 27:W 11:D 12:D 25:D
17. Ðluðnys, Evaldas    2015 34:W 6:L 35:D 32:D 30:W 4:D 5:L 25:L 26:W
18. Pranskuvienë, Ingrida 2010 1:L 23:W 27:L 35:W 28:D 33:L 26:D 24:L 13:W
19. Skërutë, Irena     2007 2:L 26:L 23:W 28:L 29:D 35:W 24:D 33:W 12:D
20. Aliðauskas, Valdimaras 2000 3:L 28:W 4:W 10:L 32:W 5:D 8:W 2:D 6:D
21. Antropikas, Mantas   2000 4:W 8:L 9:L 30:L 23:W 29:W 27:L 26:L 14:L
22. Morozovas, Rolandas  2000 5:L 13:D 31:W 25:L 35:W 9:D 14:W 11:L 24:D
23. Narbutienë, Rita    2000 6:L 18:L 19:L  :W 21:L 34:W 30:W 14:W 29:W
24. Ramutënas, Liuitgardas 2000 7:D 15:L 33:L 31:L  :W 13:W 19:D 18:W 22:D
25. Samuðienë, Janina   2000 8:D 10:D 12:D 22:W 5:D 11:D 9:L 17:W 16:D
26. Sidaravièiûtë, Rûta  2000 9:L 19:W 11:L 13:W 4:L 32:D 18:D 21:W 17:L
27. Jonkus, Rolandas    1987 10:D 12:D 18:W 11:L 14:W 16:L 21:W 9:D 8:L
28. Ardavièienë, Jûratë  1985 11:L 20:L  :W 19:W 18:D 12:L 31:W 8:L 33:W
29. Brazdeikis, Algirdas  1980 12:D 14:L 30:W 8:L 19:D 21:L 32:W 34:W 23:L
30. Vitkus, Viktoras    1962 13:W 3:L 29:L 21:W 17:L 14:L 23:L  :W 35:L
31. Ðirmenis, Þygimantas  1950 14:D 16:L 22:L 24:W 12:L  :W 28:L 13:D 34:L
32. Naruðevièius, Vaclovas 1946 15:D 7:L 13:W 17:D 20:L 26:D 29:L 35:D  :W
33. Paplauskas, Julius   1915 16:D 4:L 24:W 12:W 8:L 18:W 10:L 19:L 28:L
34. Petrauskaitë, Renata  1910 17:L  :W 10:L 4:L 13:L 23:L 35:L 29:L 31:W
35. Kalvelis, Paulius   1900  :W 5:L 17:D 18:L 22:L 19:L 34:W 32:D 30:W

List of Players

No Name          Club    

1. Valuþis, Rièardas   Pamarys   
2. Marèiulynas, Edmundas Sveikata  
3. Buivydas, Jonas    Pamarys B1 
4. Kriþevièius, Romualdas Pamarys   
5. Bagdonas, Remigijus  Perkûnas  
6. Audickas, Gintaris   Ðviesa   
7. Jurgutis, Feliksas   Perkûnas  
8. Samoðka, Viktoras   Sveikata  
9. Balèiûnas, Vytautas  Pamarys   
10. Jankûnas, Jonas    Ðviesa   
11. Kubilius, Romualdas  Pamarys   
12. Benkunskienë, Violeta Sveikata  
13. Girnius, Vytautas   Sveikata B1
14. Palubinskas, Vitalijus Perkûnas  
15. Dambrauskas, Deivydas MES     
16. Berginas, Sigitas   Pamarys   
17. Ðluðnys, Evaldas    Pamarys   
18. Pranskuvienë, Ingrida Perkûnas  
19. Skërutë, Irena     Ðaltinis  
20. Aliðauskas, Valdimaras Perkûnas  
21. Antropikas, Mantas   Ðarûnas   
22. Morozovas, Rolandas  Ðaltinis  
23. Narbutienë, Rita    Pamarys   
24. Ramutënas, Liuitgardas Ðviesa   
25. Samuðienë, Janina   Perkûnas  
26. Sidaravièiûtë, Rûta  Sveikata  
27. Jonkus, Rolandas    Pamarys   
28. Ardavièienë, Jûratë  Ðviesa   
29. Brazdeikis, Algirdas  Pamarys B1 
30. Vitkus, Viktoras    Pamarys   
31. Ðirmenis, Þygimantas  Perkûnas  
32. Naruðevièius, Vaclovas Ðarûnas   
33. Paplauskas, Julius   MES     
34. Petrauskaitë, Renata  Ðviesa   
35. Kalvelis, Paulius   Perkûnas  

Ratings (Local)

No Name          Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

1. Valuþis, Rièardas   2313 7.0/9 6.93   1 2102 2322
2. Marèiulynas, Edmundas 2169 5.5/9 5.31   3 2102 2182
3. Buivydas, Jonas    2164 6.5/9 5.13  21 2114 2280
4. Kriþevièius, Romualdas 2163 5.5/9 6.03  -7 2041 2121
5. Bagdonas, Remigijus  2122 6.0/9 5.67   4 2030 2155
6. Audickas, Gintaris   2110 6.0/9 4.68  19 2096 2221
7. Jurgutis, Feliksas   2105 6.0/9 4.77  18 2080 2205
8. Samoðka, Viktoras   2105 5.5/9 5.49   0 2022 2102
9. Balèiûnas, Vytautas  2078 5.0/9 4.77   3 2056 2099
10. Jankûnas, Jonas    2078 5.5/9 5.13   6 2030 2110
11. Kubilius, Romualdas  2060 5.0/9 4.68   4 2043 2086
12. Benkunskienë, Violeta 2050 4.5/9 5.13  -9 2000 2000
13. Girnius, Vytautas   2021 2.0/8 4.56  -39 1972 1779
14. Palubinskas, Vitalijus 2020 4.0/9 4.59  -9 2012 1969
15. Dambrauskas, Deivydas 2017 5.0/9 3.69  19 2083 2126
16. Berginas, Sigitas   2015 5.0/9 4.50   7 2018 2061
17. Ðluðnys, Evaldas    2015 4.5/9 4.50   0 2013 2013
18. Pranskuvienë, Ingrida 2010 4.0/9 4.50  -7 2013 1970
19. Skërutë, Irena     2007 4.5/9 4.59  -1 2000 2000
20. Aliðauskas, Valdimaras 2000 5.5/9 3.33  33 2094 2174
21. Antropikas, Mantas   2000 3.0/9 4.05  -16 2033 1908
22. Morozovas, Rolandas  2000 4.5/9 4.32   3 2017 2017
23. Narbutienë, Rita    2000 4.0/8 4.00   0 2000 2000
24. Ramutënas, Liuitgardas 2000 3.5/8 4.00  -7 2003 1960
25. Samuðienë, Janina   2000 5.0/9 3.78  18 2058 2101
26. Sidaravièiûtë, Rûta  2000 4.0/9 4.05  -1 2033 1990
27. Jonkus, Rolandas    1987 4.5/9 3.78  10 2046 2046
28. Ardavièienë, Jûratë  1985 3.5/8 3.68  -3 2012 1969
29. Brazdeikis, Algirdas  1980 4.0/9 4.23  -3 2000 1957
30. Vitkus, Viktoras    1962 2.0/8 3.44  -21 2013 1820
31. Ðirmenis, Þygimantas  1950 2.0/8 3.44  -21 2000 1807
32. Naruðevièius, Vaclovas 1946 3.0/8 3.36  -6 2005 1918
33. Paplauskas, Julius   1915 3.5/9 2.88   9 2046 1966
34. Petrauskaitë, Renata  1910 1.0/8 2.88  -28 2013 1691
35. Kalvelis, Paulius   1900 3.0/8 2.96   0 1997 1910
Visos teisės saugomos © 2024 www.lasfinfo.lt