main image

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių braziliškųjų šaškių čempionatas

Standings

Place Name                   Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Wins Progr.

  1   Valuþis, Rièardas          2313 7        38.5  49.0    6   40.0
  2   Buivydas, Jonas            2164 6.5      40.0  49.5    4   34.5
  3   Audickas, Gintaris         2110 6        38.0  49.5    4   33.0
  4   Jurgutis, Feliksas         2105 6        35.5  46.0    3   30.5
  5   Bagdonas, Remigijus        2122 6        34.5  44.5    4   30.0
  6   Marèiulynas, Edmundas      2169 5.5      39.5  51.0    3   30.5
  7   Aliðauskas, Valdimaras     2000 5.5      38.0  48.0    4   26.5
  8   Jankûnas, Jonas            2078 5.5      35.0  43.0    3   28.5
  9   Samoðka, Viktoras          2105 5.5      31.5  41.5    5   26.5
 10   Kriþevièius, Romualdas     2163 5.5      31.5  40.0    5   26.0
 11   Dambrauskas, Deivydas      2017 5        37.0  47.5    4   29.0
 12   Samuðienë, Janina          2000 5        35.0  45.5    2   25.0
 13   Kubilius, Romualdas        2060 5        34.5  44.5    4   27.5
 14   Balèiûnas, Vytautas        2078 5        33.5  43.5    3   25.5
 15   Berginas, Sigitas          2015 5        32.5  41.0    2   26.0
 16   Narbutienë, Rita           2000 5        26.5  34.0    4   16.0
 17   Jonkus, Rolandas           1987 4.5      33.0  41.5    3   24.5
 18   Ardavièienë, Jûratë        1985 4.5      31.5  39.5    3   19.5
 19   Benkunskienë, Violeta      2050 4.5      30.5  38.5    2   22.5
 20   Ðluðnys, Evaldas           2015 4.5      30.0  37.5    3   23.5
 21   Morozovas, Rolandas        2000 4.5      29.0  37.5    3   21.5
 22   Skërutë, Irena             2007 4.5      28.5  37.5    3   17.5
 23   Ramutënas, Liuitgardas     2000 4.5      28.5  37.0    2   17.5
 24   Naruðevièius, Vaclovas     1946 4        31.0  39.5    1   18.5
 25   Sidaravièiûtë, Rûta        2000 4        29.5  37.5    3   19.5
 26   Palubinskas, Vitalijus     2020 4        29.0  37.5    3   21.0
 27   Pranskuvienë, Ingrida      2010 4        28.0  37.5    3   19.0
 28   Kalvelis, Paulius          1900 4        28.0  35.5    2   17.5
 29   Brazdeikis, Algirdas       1980 4        26.5  33.5    3   19.0
 30   Paplauskas, Julius         1915 3.5      33.0  42.5    3   21.5
 31   Antropikas, Mantas         2000 3        31.5  39.5    3   18.0
 32   Vitkus, Viktoras           1962 3        28.0  37.0    2   17.0
 33   Ðirmenis, Þygimantas       1950 3        28.0  34.5    1   15.5
 34   Girnius, Vytautas          2021 3        25.0  31.0    1   13.0
 35   Petrauskaitë, Renata       1910 2        29.0  37.0    1    9.0

Cross Table

No  Name                   Loc   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Valuþis, Rièardas      2313 18:W  9:W  6:W  2:W  3:D  8:W 15:W  4:L  7:D
2.  Marèiulynas, Edmundas  2169 19:W 11:W  3:D  1:L  9:W  7:D  6:D 20:D 10:D
3.  Buivydas, Jonas        2164 20:W 30:W  2:D  5:W  1:D  6:D  7:D 10:D  4:W
4.  Kriþevièius, Romualdas 2163 21:L 33:W 20:L 34:W 26:W 17:D 12:W  1:W  3:L
5.  Bagdonas, Remigijus    2122 22:W 35:W 14:D  3:L 25:D 20:D 17:W  6:D 11:W
6.  Audickas, Gintaris     2110 23:W 17:W  1:L 15:W 11:W  3:D  2:D  5:D 20:D
7.  Jurgutis, Feliksas     2105 24:D 32:W 16:D 14:W 10:D  2:D  3:D 15:W  1:D
8.  Samoðka, Viktoras      2105 25:D 21:W 15:L 29:W 33:W  1:L 20:L 28:W 27:W
9.  Balèiûnas, Vytautas    2078 26:W  1:L 21:W 16:D  2:L 22:D 25:W 27:D 15:D
10. Jankûnas, Jonas        2078 27:D 25:D 34:W 20:W  7:D 15:L 33:W  3:D  2:D
11. Kubilius, Romualdas    2060 28:W  2:L 26:W 27:W  6:L 25:D 16:D 22:W  5:L
12. Benkunskienë, Violeta  2050 29:D 27:D 25:D 33:L 31:W 28:W  4:L 16:D 19:D
13. Girnius, Vytautas      2021 30:L 22:D 32:L 26:L 34:W 24:L   :W 31:D 18:L
14. Palubinskas, Vitalijus 2020 31:D 29:W  5:D  7:L 27:L 30:W 22:L 23:L 21:W
15. Dambrauskas, Deivydas  2017 32:D 24:W  8:W  6:L 16:W 10:W  1:L  7:L  9:D
16. Berginas, Sigitas      2015 33:D 31:W  7:D  9:D 15:L 27:W 11:D 12:D 25:D
17. Ðluðnys, Evaldas       2015 34:W  6:L 35:D 32:D 30:W  4:D  5:L 25:L 26:W
18. Pranskuvienë, Ingrida  2010  1:L 23:W 27:L 35:W 28:D 33:L 26:D 24:L 13:W
19. Skërutë, Irena         2007  2:L 26:L 23:W 28:L 29:D 35:W 24:D 33:W 12:D
20. Aliðauskas, Valdimaras 2000  3:L 28:W  4:W 10:L 32:W  5:D  8:W  2:D  6:D
21. Antropikas, Mantas     2000  4:W  8:L  9:L 30:L 23:W 29:W 27:L 26:L 14:L
22. Morozovas, Rolandas    2000  5:L 13:D 31:W 25:L 35:W  9:D 14:W 11:L 24:D
23. Narbutienë, Rita       2000  6:L 18:L 19:L   :W 21:L 34:W 30:W 14:W 29:W
24. Ramutënas, Liuitgardas 2000  7:D 15:L 33:L 31:L   :W 13:W 19:D 18:W 22:D
25. Samuðienë, Janina      2000  8:D 10:D 12:D 22:W  5:D 11:D  9:L 17:W 16:D
26. Sidaravièiûtë, Rûta    2000  9:L 19:W 11:L 13:W  4:L 32:D 18:D 21:W 17:L
27. Jonkus, Rolandas       1987 10:D 12:D 18:W 11:L 14:W 16:L 21:W  9:D  8:L
28. Ardavièienë, Jûratë    1985 11:L 20:L   :W 19:W 18:D 12:L 31:W  8:L 33:W
29. Brazdeikis, Algirdas   1980 12:D 14:L 30:W  8:L 19:D 21:L 32:W 34:W 23:L
30. Vitkus, Viktoras       1962 13:W  3:L 29:L 21:W 17:L 14:L 23:L   :W 35:L
31. Ðirmenis, Þygimantas   1950 14:D 16:L 22:L 24:W 12:L   :W 28:L 13:D 34:L
32. Naruðevièius, Vaclovas 1946 15:D  7:L 13:W 17:D 20:L 26:D 29:L 35:D   :W
33. Paplauskas, Julius     1915 16:D  4:L 24:W 12:W  8:L 18:W 10:L 19:L 28:L
34. Petrauskaitë, Renata   1910 17:L   :W 10:L  4:L 13:L 23:L 35:L 29:L 31:W
35. Kalvelis, Paulius      1900   :W  5:L 17:D 18:L 22:L 19:L 34:W 32:D 30:W

List of Players

No  Name                   Club        

1.  Valuþis, Rièardas      Pamarys     
2.  Marèiulynas, Edmundas  Sveikata    
3.  Buivydas, Jonas        Pamarys B1  
4.  Kriþevièius, Romualdas Pamarys     
5.  Bagdonas, Remigijus    Perkûnas    
6.  Audickas, Gintaris     Ðviesa      
7.  Jurgutis, Feliksas     Perkûnas    
8.  Samoðka, Viktoras      Sveikata    
9.  Balèiûnas, Vytautas    Pamarys     
10. Jankûnas, Jonas        Ðviesa      
11. Kubilius, Romualdas    Pamarys     
12. Benkunskienë, Violeta  Sveikata    
13. Girnius, Vytautas      Sveikata  B1
14. Palubinskas, Vitalijus Perkûnas    
15. Dambrauskas, Deivydas  MES         
16. Berginas, Sigitas      Pamarys     
17. Ðluðnys, Evaldas       Pamarys     
18. Pranskuvienë, Ingrida  Perkûnas    
19. Skërutë, Irena         Ðaltinis    
20. Aliðauskas, Valdimaras Perkûnas    
21. Antropikas, Mantas     Ðarûnas     
22. Morozovas, Rolandas    Ðaltinis    
23. Narbutienë, Rita       Pamarys     
24. Ramutënas, Liuitgardas Ðviesa      
25. Samuðienë, Janina      Perkûnas    
26. Sidaravièiûtë, Rûta    Sveikata    
27. Jonkus, Rolandas       Pamarys     
28. Ardavièienë, Jûratë    Ðviesa      
29. Brazdeikis, Algirdas   Pamarys B1  
30. Vitkus, Viktoras       Pamarys     
31. Ðirmenis, Þygimantas   Perkûnas    
32. Naruðevièius, Vaclovas Ðarûnas     
33. Paplauskas, Julius     MES         
34. Petrauskaitë, Renata   Ðviesa      
35. Kalvelis, Paulius      Perkûnas    

Ratings (Local)

No  Name                   Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Valuþis, Rièardas      2313 7.0/9 6.93     1 2102  2322
2.  Marèiulynas, Edmundas  2169 5.5/9 5.31     3 2102  2182
3.  Buivydas, Jonas        2164 6.5/9 5.13    21 2114  2280
4.  Kriþevièius, Romualdas 2163 5.5/9 6.03    -7 2041  2121
5.  Bagdonas, Remigijus    2122 6.0/9 5.67     4 2030  2155
6.  Audickas, Gintaris     2110 6.0/9 4.68    19 2096  2221
7.  Jurgutis, Feliksas     2105 6.0/9 4.77    18 2080  2205
8.  Samoðka, Viktoras      2105 5.5/9 5.49     0 2022  2102
9.  Balèiûnas, Vytautas    2078 5.0/9 4.77     3 2056  2099
10. Jankûnas, Jonas        2078 5.5/9 5.13     6 2030  2110
11. Kubilius, Romualdas    2060 5.0/9 4.68     4 2043  2086
12. Benkunskienë, Violeta  2050 4.5/9 5.13    -9 2000  2000
13. Girnius, Vytautas      2021 2.0/8 4.56   -39 1972  1779
14. Palubinskas, Vitalijus 2020 4.0/9 4.59    -9 2012  1969
15. Dambrauskas, Deivydas  2017 5.0/9 3.69    19 2083  2126
16. Berginas, Sigitas      2015 5.0/9 4.50     7 2018  2061
17. Ðluðnys, Evaldas       2015 4.5/9 4.50     0 2013  2013
18. Pranskuvienë, Ingrida  2010 4.0/9 4.50    -7 2013  1970
19. Skërutë, Irena         2007 4.5/9 4.59    -1 2000  2000
20. Aliðauskas, Valdimaras 2000 5.5/9 3.33    33 2094  2174
21. Antropikas, Mantas     2000 3.0/9 4.05   -16 2033  1908
22. Morozovas, Rolandas    2000 4.5/9 4.32     3 2017  2017
23. Narbutienë, Rita       2000 4.0/8 4.00     0 2000  2000
24. Ramutënas, Liuitgardas 2000 3.5/8 4.00    -7 2003  1960
25. Samuðienë, Janina      2000 5.0/9 3.78    18 2058  2101
26. Sidaravièiûtë, Rûta    2000 4.0/9 4.05    -1 2033  1990
27. Jonkus, Rolandas       1987 4.5/9 3.78    10 2046  2046
28. Ardavièienë, Jûratë    1985 3.5/8 3.68    -3 2012  1969
29. Brazdeikis, Algirdas   1980 4.0/9 4.23    -3 2000  1957
30. Vitkus, Viktoras       1962 2.0/8 3.44   -21 2013  1820
31. Ðirmenis, Þygimantas   1950 2.0/8 3.44   -21 2000  1807
32. Naruðevièius, Vaclovas 1946 3.0/8 3.36    -6 2005  1918
33. Paplauskas, Julius     1915 3.5/9 2.88     9 2046  1966
34. Petrauskaitë, Renata   1910 1.0/8 2.88   -28 2013  1691
35. Kalvelis, Paulius      1900 3.0/8 2.96     0 1997  1910
Visos teisės saugomos © 2022 www.lasfinfo.lt