main image

Šoudauno taisyklės (2018-2021)


Taisykles sudarė ir patvirtino IBSA šoudauno pakomitetis 2017 m. spalio mėnesį Handen mieste. Taisyklės įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d. Esant neatitikimams tarp lietuviško ir angliško taisyklių variantų būtina vadovautis angliškuoju IBSA šoudauno taisyklių variantu, skelbiamu oficialiame IBSA tinklapyje: http://www.ibsasport.org/sports/showdown/rules/.

Šių taisyklių turi būti laikomasi žaidžiant šoudauną visų IBSA pasaulio čempionatų, IBSA regioninių čempionatų ir kitų IBSA sankcionuotų varžybų metu.

 1. BENDROSIOS TAISYKLĖS

Šoudauną žaidžia du žaidėjai. Žaidimas žaidžiamas ant stačiakampio stalo su įvarčių kišenėmis abiejuose galuose bei centrine pertvara. Žaidimas žaidžiamas raketėmis ir kamuoliuku, kurio viduje yra nerūdijančio plieno šrateliai, sukeliantys garsą. Žaidimo tikslas yra mušti kamuoliuką per stalą po centrine pertvara į varžovo vartus, kai tuo tarpu varžovas turi stengtis apsisaugoti nuo įvarčio.

 • Žaidimo taisyklės yra išdėstytos žemiau.
 • Turnyro varžybų sistemą nustato IBSA šoudauno pakomitetis, pasitaręs su renginio organizatoriais. Kad varžybos būtų pripažintos IBSA šoudauno pakomitečio kaip oficialus renginys, kuriame galima pelnyti taškus, įskaitomus tarptautinėje reitingavimo sistemoje, jose privaloma laikytis E priede nurodytų gairių.
 • Šalys, organizuojančios nacionalinius čempionatus, patvirtintus federacijų, privalo laikytis tarptautinių IBSA šoudauno taisyklių. Jei nesilaikys šių taisyklių, šalys negaus taškų, įskaitomų oficialioje reitingavimo sistemoje.
 • Iškilus nesusipratimams dėl IBSA Šoudauno taisyklių, reikia vadovautis angliškuoju taisyklių variantu.

Šias taisykles sudaro penkios dalys:

 1. APIBRĖŽIMAI
 2. ŽAIDIMO TAISYKLĖS
 3. ĮRANGOS SPECIFIKACIJOS
 4. STALO BRĖŽINYS (1 priedas)
 5. GAIRĖS OFICIALIAI PRIPAŽINTIEMS TURNYRAMS (bus parengtos)

 

 1. APIBRĖŽIMAI

 

 • Smūgiuojanti ranka (Batting hand): Ranka (iki riešo, įskaitant 6 cm už riešo sąnario), laikanti raketę. Smūgiuojančiai rankai priklauso ir rankos apsauga, kaip aprašyta šių taisyklių 10.2 punkte.
 • Centrinė pertvara (Centreboard screen): Stačiakampė lenta, dalijanti žaidimo zoną į dvi dalis. Centrinė pertvara sumontuota ant šoninių sienų virš žaidimo zonos.
 • Kontaktinė lenta (Contact board): Siauras medinis viršus, esantis ant abiejų galinių sienų viršaus.
 • Įvartis (Goal): Įvartis įskaitomas, kai kamuoliukas visiškai nusileidžia į žaidėjo įvarčio kišenę, arba jei žaidėjas, praleidęs įvartį, kamuoliuką tyčia išstumia iš įvarčio kišenės bet kuria kūno dalimi, ir teisėjas tai žino.
 • Įvarčio zona (Goal area): Erdvė tarp įvarčio kišenės ir apčiuopiamos ribos linijos (įskaitant ir liniją).
 • Įvarčio kišenė (Goal pocket): Kiaurymė horizontalioje žaidimo lentoje (stale) bei vertikalioje galinėje sienoje.
 • Susitikimas (Match): Bet kokia setų kombinacija (pvz.: geriausias iš trijų (2-1); atkrintamuosiuose Europos ir pasaulio čempionatų susitikimuose: geriausias iš penkių (3-2)).
 • Žaidimo zona (Playing area): Erdvė, apibrėžta:

– šonuose – šoninėmis ir galinėmis sienomis,

– apačioje – žaidimo stalo paviršiumi,

– į erdvę neįskaitomas šoninių ir galinių sienų paviršius bei kontaktinės lentos.

 • Bauda (Penalty): Griežta sankcija už rimtą taisyklių pažeidimą arba netinkamą sportininko ar trenerio elgesį susitikimo metu, įskaitant ir visas pertraukėles. Bauda gali būti skirta prieš tai įspėjus, arba be įspėjimo. Baudos skyrimas nekeičia servavimo tvarkos.
 • Žaidimo klaida (playing mistake): nesėkmė, kurios priežastis yra techninės ar netyčinės klaidos žaidimo metu. Dažniausiai dėl to prarandamas vienas (1) taškas.
 • Žaidimo laukas (Playing deck): Horizontalios lentos paviršius.
 • Servų (padavimų) eilė (Serve turn): Dviejų (2) servų (padavimų) seka.
 • Setas (Set): Setas yra susitikimo dalis, kurią žaidėjas turi laimėti pelnydamas vienuolika (11) taškų ir turėdamas dviejų (2) taškų persvarą prieš varžovą.
 • Susitikimui skirtas laikas (Stop time): Bendras sukauptas žaidimo laikas.
 • Įspėjimai (warnings): Skirti įspėjimai galioja viso susitikimo metu. Įspėjimas, skirtas komandinio susitikimo metu, galioja visai komandai viso susitikimo metu.

 1. ŽAIDIMO TAISYKLĖS

 

 1. BENDROSIOS TAISYKLĖS

 

 • Turnyro metu prie kiekvieno žaidimo stalo turi būti šie teisėjai:

 

 1. a) Teisėjas (regintysis);
 2. b) Laikininkas – taškų skaičiuotojas (fiksuojantis praėjusį laiką, pertraukėles, taškus ir servų skaičių);
 3. c) Teisėjas taip pat gali būti taškų skaičiuotoju ir laikininku, bet šios taisyklės negalima taikyti atkrintamuosiuose Europos ir pasaulio čempionatų susitikimuose, kurių metu turi teisėjauti mažiausiai du teisėjai.

 

 • Jei teisėjas sužeidžiamas, jis sustabdo rungtynes ir turi būti pakeistas kitu teisėju.
 • Teisėjas privalo teisėjauti Europos ir pasaulio čempionatuose anglų kalba. Žaidėjas, kuris nesupranta oficialios kalbos, gali naudotis vertėjo paslaugomis, bet turi jį pristatyti prieš susitikimą.
 • Teisėjas užtikrins, kad visais atvejais būtų laikomasi žaidimo taisyklių. Teisėjas turi galimybę paskelbti komandą „let“ („neįskaitomas servas“), liepdamas pakartoti servą, jei jis negalėjo tinkamai įvertinti situacijos. Teisėjo sprendimas yra
 • Po įrangos patikrinimo susitikimas pradedamas ir stabdomas teisėjo švilpuku: vieną kartą sušvilpiama pradedant ir stabdant žaidimą; du kartus sušvilpiama skelbiant įvartį; ilgai pratisai sušvilpiama skelbiant seto arba susitikimo pabaigą.
 • Nugalėtoju laikomas žaidėjas, pirmasis surinkęs vienuolika (11) taškų su dviejų (2) taškų persvara prieš varžovą.
 • Nacionaliniuose, regioniniuose ir pasaulio čempionatuose žaidimo laiko limito taikyti neleidžiama. Kitokių turnyrų organizatoriai gali įvesti žaidimo laiko limitą. Organizatoriai turi pranešti dalyviams apie laiko limitą prieš prasidedant turnyrui.
 • Jei susitikimas žaidžiamas iki nustatyto laiko ribos, nugalėtoju paskelbiamas tas žaidėjas, kuris pirmauja pasibaigus setui skirtam laikui. Jei pasibaigus laikui yra lygiosios, tuomet traukiami burtai (metama moneta) siekiant nustatyti, kuris žaidėjas servuos, o pirmasis pelnytas taškas laimi.
 • Susitikimo metu žaidėjai susikeičia vietomis/pusėmis po kiekvieno seto. Kiekvieno susitikimo paskutinio seto metu žaidėjai susikeičia vietomis po to, kai tas pats žaidėjas pelno šešis (6) taškus, arba praėjus pusei susitikimui skirto laiko.

Komandinėse varžybose komandos keičiasi pusėmis, kai viena (1) iš komandų pelno šešiolika (16) įvarčių.

 • Jei žaidžiamas tik vienas (1) setas taikoma 2.9 taisyklė.
 • Maksimalus laikas, skirtas susikeisti vietomis, yra viena (1) minutė (60 sekundžių). Teisėjas duoda garsinį įspėjimą likus penkiolikai (15) sekundžių iki pertraukėlės ar susikeitimo pusėmis laiko pabaigos. Teisėjas praneša: „15 seconds“ („15 sekundžių“).
 • Keisdamiesi vietomis žaidėjai turi judėti į dešinę pusę.
 • Susikeitimo vietomis metu taikomos pertraukėlės taisyklės (žr. 3.1).
 • Prieš prasidedant susitikimui žaidėjas turi pristatyti teisėjui savo trenerį. Sportininkas gali pristatyti savo trenerį net jam ir nedalyvaujant. Treneris gali įeiti į salę arba išeiti iš jos tik pasibaigus setui. Duris privalo atidaryti teisėjas.
 • Susikeitimo vietomis metu žaidėjas gali savarankiškai arba trenerio padedamas atsigaivinti, bet privalo likti žaidimo salėje.
 • Žiūrovai žaidimo metu privalo laikytis tylos. Po to kai pasigirsta teisėjo švilpukas, žiūrovai ir treneriai gali paploti. Teisėjas užtikrina, kad būtų laikomasi tylos prieš atnaujinant žaidimą ir kol kamuolys yra žaidime. Žiūrovai gali įeiti arba išeiti kai pasibaigia setas. Duris privalo atidaryti teisėjas.
 • Treneris privalo likti savo žaidėjo stalo pusėje.

 

 1. PERTRAUKĖLĖS

 

 • Kiekvienam žaidėjui vieno seto metu leidžiama pasinaudoti viena vienos (1) minutės (60 sekundžių) trukmės pertraukėle. Dėl minutės pertraukėlės turi būti kreipiamasi į teisėją kokios nors žaidimo pertraukos metu. Tiek žaidėjas, tiek treneris gali paprašyti minutės pertraukėlės. Bendravimas tarp žaidėjo ir trenerio leidžiamas tik minutės pertraukėlės arba keitimosi pusėmis metu (taip pat žr.2.12, 2.13).

Komandinio žaidimo metu pertraukėlėms galioja tos pačios taisyklės. Kiekviena komanda gali turėti vieną (1) minutės pertraukėlę kiekvieno susitikimo metu.

 • Teisėjas gali sustabdyti žaidimą bet kada, kai mano esant tai reikalinga (pvz. trauma, per didelis triukšmas ir pan.). Teisėjas atnaujina susitikimą leisdamas pakartoti servą.
 • Teisėjas gali paskelbti medicininę pertraukėlę jei žaidėjas yra sužeistas. Žaidėjas privalo būti pasiruošęs žaisti toliau per penkias (5) minutes. Kitu atveju jis pralaimi susitikimą.
 • Minutės pertraukėlės arba kitos žaidimo pertraukos metu laikininkas sustabdo žaidimo laikrodį.

 

 1. REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS

 

 • Už įvartį skiriami du (2) taškai. Įskaičius įvartį, teisėjas sušvilpia du kartus.
 • Žaidėjai gali pelnyti taškus nepriklausomai nuo to, kuris žaidėjas servuoja.
 • Vienas (1) taškas skiriamas varžovui žaidėjo, kuris kamuoliuką smūgiuoja į centrinę pertvarą ir taip sustabdo kamuoliuko judėjimą pirmyn. Kamuoliukas laikomas „judančiu pirmyn“, jei pataiko į centrinės pertvaros apačią ir tiesiogiai patenka į kitą stalo pusę.
 • Vienas (1) taškas skiriamas varžovui žaidėjo, kuris kamuoliuką smūgiuoja virš centrinės pertvaros.
 • Vienas (1) taškas skiriamas varžovui žaidėjo, kuris žaidimo zonoje paliečia kamuoliuką bet kuria savo kūno dalimi, išskyrus raketę ar smūgiuojančią ranką.
 • Vienas (1) taškas skiriamas varžovui žaidėjo, kuris rakete ar smūgiuojančia ranka priverčia kamuoliuką palikti šoudauno stalo žaidimo zoną (žr. 4.5).
 • Vienas (1) taškas skiriamas varžovui žaidėjo, kuris sulaiko arba sustabdo kamuoliuką ilgiau nei dviems (2) sekundėms taip, kad varžovas negirdi kamuoliuko garso. Matuojant „dviejų sekundžių“ laiko tarpą žaidimo laikrodis nestabdomas – tai paliekama nuspręsti teisėjui.
 • Vienas (1) taškas skiriamas varžovui žaidėjo, kuris smūgiuoja kamuoliuką ir šis paliečia šoninės sienos viršų ir/arba kontaktinės lentos viršų ir/arba nušoka atgal į žaidimo zoną.
 • Įvarčio zonoje draudžiamas bet koks kontaktas su kamuoliuku. Jei taip nutinka, varžovui skiriamas vienas (1) taškas. Tai reiškia, kad: jei kamuoliukas paliečia raketę ar smūgiuojančią ranką įvarčio zonoje ir tiesiai nukrenta į įvarčio kišenę, įskaitomas įvartis ir varžovui skiriami du (2) taškai. Jei kamuoliukas paliečia raketę ar smūgiuojančią ranką, o po to paliečia bet kurią kitą kūno dalį, tai yra neteisėtas prisilietimas ir varžovui skiriamas vienas (1) taškas. Jei kamuoliukas paliečia raketę ar smūgiuojančią ranką ir nukrenta kur nors kitur ant arba už šoudauno stalo, tai yra neteisėta gynyba ir varžovui skiriamas vienas (1) taškas, nes taip nurodyta pirmąjame šios taisyklės sakinyje: neleidžiamas joks kontaktas su kamuoliuku įvarčio zonoje.

 

 1. ŽAIDIMO PRADŽIA

 

 • Prieš prasidedant susitikimui teisėjas pristato save, laikininką – taškų skaičiuotoją, žaidėjus ir trenerius.
 • Prieš prasidedant susitikimui teisėjas patikrina akinių nepermatomumą, raketes, rankų apsaugas bei žaidėjų aprangą.
 • Prieš susitikimo pradžią teisėjas meta burtus (monetą). Žaidėjas, kuris yra pirmas sąraše, prašomas pasirinkti herbą arba skaičių. Žaidėjui, atspėjusiam teisingai, leidžiama pasirinkti – servuoti ar atiduoti priešininkui pirmąjį servą.

Ta pati taisyklė galioja komandinio žaidimo metu. Burtų traukimo laimėtojas gali, žinodamas priešininkų komandos žaidėjų eiliškumą, pasirinkti – servuoti ar atiduoti pirmąjį servą.

 • Nepermatomi akiniai dėvimi viso susitikimo metu. Apšilimas, pertraukėlės ir apsikeitimai vietomis yra susitikimo dalis. Žaidėjams neleidžiama liesti akinių. Žaidėjas tam privalo prašyti teisėjo leidimo net ir pertraukėlių metu. Jei leidimas duotas, žaidėjas privalo nusisukti nuo šoudauno stalo. Prieš atnaujinant žaidimą teisėjas patikrina akinius, kad jie būtų teisingai uždėti ant veido ir tinkamai užtamsinti, kad nebūtų jokių permatomų tarpų. Jei žaidėjas sulaužo šią taisyklę, jo varžovui skiriamas vienas (1) taškas.
 • Teisėjas paridena kamuoliuką servuojančiam žaidėjui ir paklausia abiejų žaidėjų (pirmiausia besiginančio, po to servuojančio), ar jie pasiruošę žaisti. Sulaukęs teigiamo atsakymo iš abiejų žaidėjų, kurie atsako „Taip“, teisėjas praneša rezultatą ir servo numerį. Teisėjas paskelbia žaidimo pradžią vieną kartą sušvilpdamas. Tokia tvarka turi būti naudojama pradedant susitikimą, setą, po pertraukėlių ir po neįprastai ilgų pertraukų žaidime. Pavyzdžiui: A yra servuojantis žaidėjas, B – varžovas. „Ar B pasiruošęs?“ – „Taip.“ – „Ar A pasiruošęs?“ – „Taip.“ – „Pradėkime. Rezultatas yra nulis – nulis. A pirmas servas.“ – švilpukas.

 

 1. PADAVIMAS (SERVAVIMAS)

 

 • Po signalinio teisėjo švilpuko kamuoliuką servuojantis žaidėjas privalo pradėti žaidimą per dvi (2) sekundes. Jei po signalinio teisėjo švilpuko žaidėjas per dvi (2) sekundes neservuoja, tuomet praranda šį servą, o jo varžovui skiriamas vienas (1) taškas. Tas pats nutinka (varžovui skiriamas vienas taškas) atlikus servą iki nuskambant teisėjo švilpukui.
 • Prieš servuojant kamuoliukas turi būti padėtas and stalo paviršiaus.
 • Servuojant kiekvienas mostas link kamuoliuko skaičiuojamas kaip vienas (1) servas.
 • Kiekvienas žaidėjas servuoja kamuoliuką du (2) kartus iš eilės.
 • Servuojamas kamuoliukas, prieš praskriedamas po centrine pertvara, turi atsimušti į šoninę sieną tik vieną kartą. Kai, servo metu, kamuoliukas pataiko į centrinės pertvaros apačią ir tiesiogiai patenka į kitą stalo pusę, bauda neskiriama. Jei nenutinka taip, kaip aprašyta aukščiau, teisėjas privalo sustabdyti žaidimą, ir varžovui skiriamas vienas (1) taškas. Jei servuotas kamuoliukas „slysta“ palei vieną šoninę stalo sieną, tai laikoma daugkartiniu atsimušimu į sieną ir varžovui skiriamas vienas (1) taškas.

 

 

 

 

 1. ŽAIDIMO EIGA

 

 • Vienas (1) taškas skiriamas varžovui to žaidėjo, kuris laiko nesmūgiuojančią ranką žaidimo zonoje, išskyrus atvejus, kai raketė perimama į kitą ranką. Teisėjas turi toleruoti nesmūgiuojančią ranką virš žaidimo zonos tol, kol tai yra natūralaus judesio dalis užsimojant rakete smūgiuoti kamuoliuką. Nesmūgiuojanti ranka gali išeiti už kontaktinės lentos ribų. Žaidėjui neleidžiama padėti pirštų/plaštakos žemiau kontaktinės lentos linijos ar sugniaužti kontaktinę lentą pirštais (taikoma 4.5 taisyklė). Toleruojamas viršutinės kūno dalies pasvirimas į žaidimo zoną, tačiau taikoma 4.5 taisyklė.
 • Raketė visą laiką turi būti laikoma viena ranka, išskyrus atvejus, kai ji perimama į kitą ranką. Už šios taisyklės pažeidimą skiriamas vienas (1) baudos taškas.
 • Jei žaidėjas paleidžia iš rankų raketę, iškart praranda vieną (1) tašką.
 • Kai raketė sulūžta ir nebegalima tęsti žaidimo, teisėjas iš karto turi liepti pakartoti servą. Taškai, pelnyti po to kai sulūžta raketė, nėra skaičiuojami net ir tuo atveju, jei teisėjas dar nespėjo sušvilpti stabdydamas žaidimą. Raketė laikoma sulūžusia jei ji yra smarkiai apgadinta arba jei viena ar kelios pagrindinės raketės dalys nulūžta ir nėra sujungtos viena su kita.

 

 1. MIRĘS KAMUOLYS

 

 • Teisėjas paskelbia komandą „dead ball“ (“miręs kamuolys”) ir servo pakartojimą, kai, jo nuomone, kamuoliukas juda taip lėtai, kad nepasieks taško, kuriame varžovas galėtų jį valdyti ir tęsti žaidimą, arba kai žaidėjas pameta kamuoliuko judėjimo kryptį.
 • Jei kamuoliuko nesigirdi ilgiau nei dvi sekundes, teisėjas paskelbia „Dead ball“.

 

 1. BAUDOS

 

 • Žaidimas vyksta stalo galuose. Žaidėjui draudžiama žaisti stovint prie stalo šono. Draudžiama laikytis nesmūgiuojančia ranka bet kurios stalo dalies, išskyrus stalo galą. „Stalo galas“ yra apibrėžiamas stalo kampo linkiu įskaitant visą linkį. Laikantis už šios zonos ribų, nedelsiant bus skiriami du (2) baudos taškai.
 • Jei, teisėjo nuomone, žaidėjas siekia sugauti ar užkabinti kamuoliuką pirštais ar nykščiu, teisėjas skiria du (2) baudos taškus.
 • Jei, teisėjo nuomone, žaidėjas ar treneris elgiasi netinkamai, pavyzdžiui:

 

 1. stumdo, per daug ar nuolat judina stalą trukdydamas;
 2. girgždina/brūžina raketę trukdydamas;
 3. kalba žaidimo ar žaidimo pertraukos metu (žr. 2.12, 3.1);
 4. užsiima bet kokia kita veikla, teisėjo traktuojama kaip netinkama.

 

Tuomet taikomos šios baudos:

 

 • 1 – osios pražangos atveju: įspėjimas ir servavimas iš naujo;
 • 2 – osios ir vėlesnių pražangų atveju: teisėjas skiria dviejų (2) taškų baudą.

 

Teisėjui leidžiama išsiųsti sirgalius ar trenerį iš salės už netinkamą elgesį.

 • Esant labai rimtam nusižengimui (pvz.: teisėjo keikimas, kamuoliuko ar raketės mėtymas), teisėjas turi teisę tuojau pat bausti nusižengusį žaidėją (be jokio išankstinio įspėjimo). Nusižengusiam žaidėjui skiriamas techninis pralaimėjimas rezultatu (11:0; 11:0).
 • Žaidėjas privalo būti žaidimo salėje tiksliai nustatytu laiku. Jei teisėjas laukia penkias (5) minutes ir žaidėjas nepasirodo, jam skiriamas techninis pralaimėjimas rezultatu (11:0; 11:0). Jei žaidėjas pakartotinai pasirodo pavėlavęs, jis gali būti pašalintas iš turnyro.
 • Dviejų (2) taškų bauda skiriama žaidėjui, kuris braunasi/užlenda bet kuria kūno dalimi į įvarčio zoną.
 • Jei susitikimo metu suskamba ar supypsi žaidėjo ar jo trenerio mobilusis telefonas, laikrodis ar kitas panašus prietaisas, teisėjas skiria dviejų (2) taškų baudą.
 • Jei treneris pertraukėlių tarp servų metu bando duoti žaidėjui slaptus ženklus, tai bus laikoma rimtu nusižengimu. Teisėjas tuoj pat išsiųs trenerį iš žaidimo salės. Taip pat žaidėjui bus skirti du (2) baudos taškai.

 

 1. APRANGA

 

 • Žaidėjai privalo vilkėti marškinėlius trumpomis rankovėmis, kurios turi būti ne ilgesnės kaip iki alkūnės.
 • Žaidėjai privalo naudoti rankų (plaštakos) apsaugas:

 

 • Rankų apsauga negali dengti daugiau nei šešis (6) cm žaidėjo rankos už riešo sąnario.
 • Rankų apsaugos storis turi būti ne didesnis nei 2,5 cm priekinėje dalyje (visi pirštai) iki riešo.
 • Apsauga neturi padidinti rankos pločio daugiau nei du (2) centimetrus (kiekvienoje pusėje).
 • Kai matuojamas plaštakos plotis, nykštis neįskaičiuojamas.

 

 • Žaidėjai gali naudoti rankų apsaugas, dengiančias daugiau nei 6 cm rankos už riešo sąnario, bet jos turi būti kitos spalvos nei pirštinė (pvz.: riešo juostos, bandažai ir kt.).
 • Žaidėjai privalo dėvėti nepermatomas akių apsaugas, kurios visiškai užtemdo regėjimą. Tamsinti slidinėjimo akiniai ar atitinkamos alternatyvos, tokios kaip golbolo akiniai, yra vienintelės leidžiamos naudoti akinių rūšys. Akinių rėmeliai privalo būti pamušti porolonu ar silikonu tam, kad visiškai nepraleistų šviesos.
 • Teisėjas turi būti aiškiai atpažįstamas kaip teisėjas.

 

C. ĮRANGOS SPECIFIKACIJOS

 

 1. RAKETĖS

 

Raketės turi būti pagamintos iš kietos lygios medžiagos, 30 cm ilgio. Jos gali būti padengtos minkšta medžiaga (ne storesniu nei dviejų (2) mm sluoksniu iš vienos arba iš abiejų pusių). Rankenos ir mentės užlaida (persidengimas viena su kita) gali būti bet kokio ilgio.

Maksimalūs matmenys:

 

Mentės ilgis:                               20 cm

Mentės plotis:                            7,5 cm

Mentės storis:                            1 cm (įskaitant minkštą dangą)

Rankenos ilgis:                          10 cm

Rankenos skersmuo:                4 cm

 

Mentė gali būti suapvalinta ir/ar kampuota. Mentė matuojama nuo tos vietos kur baigiasi rankena. Rankena matuojama nuo tos vietos, kur baigiasi mentė (žr. techninį šoudauno raketės brėžinį ir paveiksliuką).

 

 1. KAMUOLIUKAI

 

Kamuoliukai turi būti pagaminti girdimi. Kamuoliukas turi būti šešių (6) cm skersmens, kietu ir lygiu paviršiumi. Kad galėtų būti naudojami IBSA turnyruose, kamuoliukai privalo būti aprobuoti IBSA šoudauno pakomitečio. IBSA turnyrai yra visi oficialūs čempionatai ir turnyrai, kur galima pelnyti taškus, įskaitomus IBSA reitingų sistemoje.

 

 1. STALAS

 

Vidinis ilgis:                                                                  366 cm (leistinas 5 mm nuokrypis)

Vidinis plotis:                                                                122 cm (leistinas 5 mm nuokrypis)

Aukštis

(nuo grindų iki žaidimo lentos): 78 cm

Šoninė siena:                                                      14 cm

Kampai (vidinis spindulys):                        23 cm

Įvarčio kišenė (pusapskritimis):                 30 cm skersmens

Stačiakampė vertikali skylė

(galinėje sienoje):                                       30 x 10 cm

Apčiuopiama įvarčio zonos

ribos linija:                                                                            40 cm skersmens

Kontaktinė lenta:                             5 cm pločio užlaidas (jis gali išeiti už stalo ribų)

Centrinė lenta (pertvara):               iškilusi mažiau  nei 42 cm nuo šoninių sienų viršaus ir 10 cm nuo žaidimo lentos paviršiaus

 

D. 1 PRIEDAS: STALO BRĖŽINYS

 

(brėžiniai ir nuotraukos)

 

E. 2 PRIEDAS: GAIRĖS DĖL OFICIALIAI PRIPAŽINTŲ TURNYRŲ ORGANIZAVIMO

 

(Ruošiami)

Visos teisės saugomos © 2023 www.lasfinfo.lt